Sathya Sai Bhajanavali

Contents
VINAYAKA…………………………………………………………………………………………………………………. 16
1. GANESHA CHARANAM PARAMA PAVANAM SATHYA SAYINAM
GAJANANAM …………………………………………………………………………………………………………… 16
2. GAURI NANDANA GAJANANA ………………………………………………………………………….. 16
3. GAURI GANESHA VINAYAKA (2) …………………………………………………………………….. 16
4. JAI JAI JAI JAI GANAPATI DEVA (3) …………………………………………………………………… 16
5. JAYA GANARAYA SRI GANARAYA ………………………………………………………………… 16
6. LAMBODHARA GANA NAATHA GAJANANA …………………………………………………….. 16
7. MATANGA VADANA ANANDA SADANA ………………………………………………………… 16
8. MAHA GANAPATHEY NAMOSTUTHEY …………………………………………………………….. 17
9. PASHUPATHI TANAYA BALA GAJANANA ……………………………………………………… 17
10. PRATHAMA VANDANA GAURI NANDANA ……………………………………………………… 17
11. SAI GAJANANA DINAVANA …………………………………………………………………………….. 17
12. SRI GANANATHA GAJANANA …………………………………………………………………………. 17
13. SURAMUNI VANDITHA VINAYAKA ………………………………………………………………. 17
14. TUM HO VIGNA VINASHA GANESHA …………………………………………………………… 17
15. VIGNESHWARA GANANATHA GAJANANA ……………………………………………………. 18
16. VIGNESHWARA VINAYAKA …………………………………………………………………………… 18
17. VINAYAKA VINAYAKA …………………………………………………………………………………… 18
18. VINAYAKA (2) ………………………………………………………………………………………………….. 18
GURU ……………………………………………………………………………………………………………………….. 19
19. GURU BABA GURU BABA ………………………………………………………………………………… 19
20. GURU BRAHMA GURU VISHNU GURU DEVOMAHESHWARA ………………………. 19
21. GURU DEVA GURU DEVA ………………………………………………………………………………… 19
22. GURU DEVA GURU GOVINDHA …………………………………………………………………….. 19
23. GURU DEVA PRIYA DEVA SAI DEVA DAYA MAYA …………………………………….. 19
24. GURU DEVA SHARANAM DEVA ……………………………………………………………………. 19
25. GURU DEVAYA NAMO NAMO ………………………………………………………………………. 19
26. GURU DEVA GURU DEVA GURU DEVA SHARANAM ………………………………………. 20
27. GURU MAHIMA GHAVO (3) ……………………………………………………………………………. 20
28. HEY BRAHMA HEY VISHNU ………………………………………………………………………….. 20
29. HEY PARTHIPUREESHA PRASANTHIVASA SADHGURU SAI RAM …………………… 20
30. JAYA GURU JAYA GURU SAI RAM ………………………………………………………………. 20
31. JAYA GURU OM KARA JAYA JAYA SADH GURU OM KARA OM …………………. 20
32. MANASA BHAJARE GURU CHARANAM ………………………………………………………… 20
33. MANASA BHAJORE GURU CHARANAM ………………………………………………………… 21
34. MANASA BHAJORE GURU CHARANAM ………………………………………………………… 21
35. SADGURU BRAHMA SANATHANA HEY…………………………………………………………… 21
36. SADGURU SAI SARASVATI ……………………………………………………………………………… 21
37. SAKSHAT PARABRAHMA SAI GURU VANDANA SATHYA SAI ……………………….. 21
38. SATYA SAI SMARANAM SMARANAM PARTI SAI SMARANAM ………………………. 21
39. SHANKARAM BHAJE (2) ………………………………………………………………………………….. 21
40. SHRI GURU RAJA SADHA SHIVA SHANKARA …………………………………………….. 21
DEVI …………………………………………………………………………………………………………………………. 22
41. ABHYA PRADAYINI MATA MAHALAXMI ……………………………………………………….. 22
42. AMBA MANDAHASA VADANI MANOHARI SAYI JAGAT JANAI ………………….. 22
43. AMBA SHANKARI PARAMESHWARI SASI SEKARI AMBA ……………………………. 22
44. CHANDI RANA CHANDI RANA CHANDI JAGO MA ……………………………………… 22
45. DEVI BHAVANI MAA JAI SAI BHAVANI MAA …………………………………………….. 22
46. DEVI SAI MAA DEVI SARASWATHI MAA ……………………………………………………. 22
-3-
47. DURGA BHAVANI MAA JAY JAY SAI MAA ………………………………………………… 22
48. DURGA LAKSHMI SARASWATHI SAYI JAGANMATHA ………………………………… 22
49. DURGE DURGE DURGE JAI JAI MA (2) …………………………………………………………….. 22
50. HEY RAMBHA JANANI SHRI SAI JANANI …………………………………………………….. 23
51. HIMA SAILA SUTHE HINDHOLA VASANTHE ……………………………………………….. 23
52. JAGATODHARINI MATA DURGA JAGAT ODHARINI MAA ……………………………. 23
53. JAI JAI VAISHNAVI DEVI MAA (2) ……………………………………………………………….. 23
54. JAI JAI BHAVANI MAA AMBE BHAVANI MAA……………………………………………. 23
55. JAI JAI JANANI SAI JANANI AMBE BHAVANI MAA ……………………………………. 23
56. JANANI JANANI SATYA SAI SUBHA JANANI ……………………………………………… 23
57. JANANI MAA SAYI JANANI MAA(3) ……………………………………………………………… 23
58. JAYA JAYA ANANDHAMRUTHA VARSHINI ………………………………………………….. 24
59. JAYA JAYA JAYA JAGA VANDHINI MAA …………………………………………………….. 24
60. JAYA JAYA JAYA DEVI NARAYANI ……………………………………………………………… 24
61. MANGALA KARINI MAHALAKSHMI ……………………………………………………………… 24
62. NAMO SHARADA NAMO SHARADA NAMO SHARADA MATA …………………………. 24
63. OM JAGAT JANANI SAI MATA …………………………………………………………………………. 24
64. PARTHIPURI MAATHA SRI SATHYA SAYI MATHA ……………………………………… 24
65. PARTISHWARI JAGAT JANANI ………………………………………………………………………… 24
66. PRANAMAMI SHRI DURGE SAI NARAYANI …………………………………………………. 25
67. SADGURU SAI SARASWATHI …………………………………………………………………………. 25
68. SAISHWARI CHANDRA MUKHI ……………………………………………………………………… 25
69. SAISHWARI AMBA JAGADISHWARI ………………………………………………………………. 25
70. SARVA MANGALA SAYI JANANI ………………………………………………………………….. 25
71. SHRI MATA JAGAN MATA …………………………………………………………………………….. 25
72. SRIKARI KRUPA KARI KSHEMANKARI SAYEESHWARI ………………………………. 25
73. TRILOKA PALINI JAGADISHWARI …………………………………………………………………. 25
74. TRIPURA SUNDARI MAA AMBA DAYA SAGARI MAA …………………………………. 25
75. VARUVAI VARUVAI VARUVAI AMMA …………………………………………………………. 26
76. VEDA KALA MAYI NADASWARUPINI …………………………………………………………… 26
SHIVA …………………………………………………………………………………………………………………… 27
77. ARUNACHAL SHIVA (3X) ARUNA SHIVA ………………………………………………………… 27
78. AUM NAMA SHIVAYA SHIVAYA NAMA AUM (2) ……………………………………….. 27
79. BHASMA BHUSHITANGA SAI CHANDRA SHEKHARA ………………………………….. 27
80. BHOLA BHANDARI BABA SHIVA SHIVA SHIVA SAI BABA …………………………. 27
81. BHOLANATH HARE JAGADEESHA ………………………………………………………………… 27
82. BOLO BOLO SAB MIL BOLO OM NAMA SHIVAYA …………………………………….. 27
83. BRAHMA MURARI SADA PUJHITA NAMAH SHIVAYA NAMH SHIVAYA …………. 28
84. CHANDRASHEKHARAYA NAMAH OM…………………………………………………………….. 28
85. DAM DAM DAM DAM DAMARU BHAJE ………………………………………………………… 28
86. DAYA KARO SHIVA GANGADHARI ………………………………………………………………. 28
87. DEVA DEVOTTAMA DEENA SAMRAKSHAKA ………………………………………………. 28
88. DHIM DHIM DHIMI DHIMI NATANA SHIVA …………………………………………………… 28
89. DHIMITA DHIMITA DHIM (2) NACHE BHOLA NAATH …………………………………. 28
90. GANGADARA GANGADARA HARA GANGADHARA (3) ………………………………….. 29
91. GANGA JATADHARA GAURI SHANKARA GIRIJA MANARAMANA………………. 29
92. GAURINATHYA VISHWANATHAYA SAI NATHYA NAMAH SHIVAYA …………….. 29
93. HARA BOLO SHANKARA BHOL ……………………………………………………………………… 29
94. HARA HARA HARA HARA MAHADEVA ……………………………………………………….. 29
95. HARA HARA GANGE HARA HARA GANGE ………………………………………………….. 29
96. HARA HARA SHANKARA JAYA JAYA SHANKARA ……………………………………… 30
-4-
97. HARA (2) SHANKARA SAMBA SADASHIVA ISHA MAHESHA ……………………….. 30
98. HARA SHIVA SHANKARA BHOLEY NATH ……………………………………………………. 30
99. HARA SHIVA SHANKARA SASHANKA SHEKHARA ……………………………………… 30
100. HARI AUM TAT SAT NAMA SHIVAYA ……………………………………………………….. 30
101. HEY SHIVA SHANKARA NAMAMI SHANKARA ………………………………………….. 30
102. HEY INDU SHEKARA RAJA SHIVA RAJA SHANKARA ……………………………….. 30
103. HUM SAB BOLE NAMAH SHIVAYA HARA HARA HARA HARA MAHADEVA
HARA HARA HARA HARA MAHADEVA…………………………………………………………………… 31
104. JAYA HEY JAYA HEY …………………………………………………………………………………… 31
105. JAYA JAGADEESHA HARE JAYA GOVINDA HARE ………………………………………… 31
106. KAILASAPATHE MAHADEVA SHAMBO ……………………………………………………….. 31
107. LINGODH BHAVAKARA LINGESHWARA ……………………………………………………… 31
108. MRUTHYUM JAYAYA NAMAH AUM …………………………………………………………… 31
109. NAMAMI BRAHMA NAMAMI VISHNU …………………………………………………………. 31
110. NAMAH PARVATHI PATHAYE HARA HARA ……………………………………………….. 31
111. NANDISHWARA HEY NATARAJA …………………………………………………………………. 32
112. NATARAJA HEY TRIPURARI ………………………………………………………………………… 32
113. NATARAJA NATARAJA …………………………………………………………………………………. 32
114. NIRUPAMA GUNA SADANA CHARANA NIRAJADALA NAYANA ……………….. 32
115. OM SHIVAYA OM SHIVAYA ………………………………………………………………………… 32
116. OM NAMO BHAGAVATE VASUDEVAYA ……………………………………………………….. 32
117. SAI MAHADEVA SATYA SAI MAHA DEVA ………………………………………………… 32
118. SHAILA GIRISHWARA UMA MAHESHWARA ………………………………………………. 32
119. SHAMBHO SHANKARA SHIVA SHAMBHO SHANKARA …………………………………. 32
120. SHAMBHO MURARE SHANKAR MURARE ……………………………………………………… 33
121. SHANKARA (4) SHAMBHO SHANKARA …………………………………………………………. 33
122. SHANKARA SADASHIVA CHANDRASHEKARA ……………………………………………… 33
123. SHIVA MAHESHWARA (3) SAYI RAM …………………………………………………………. 33
124. SHIVAYA PARAMESHWARAYA CHANDRA SHEKHARAYA NAMAH OM ……… 33
125. SHIVA SHAMBHO SHAMBHO SHIVA SHAMBHO MAHA DEVA ……………………. 33
RAMA …………………………………………………………………………………………………………………….. 34
126. AATHMANIVASI RAM (2) ……………………………………………………………………………… 34
127. ATMA RAMA ANANDA RAMANA ……………………………………………………………….. 34
128. AUM SRI RAM JAYA RAM JAI JAI RAM (2) ………………………………………………… 34
129. AYODHYA VASI RAM DASARATHA NANDANA RAM ……………………………….. 34
130. AYODHYA VIHARI SRI RAMA RAMA RAMA …………………………………………………. 34
131. DASARATHA NANDANA RAMA DAYA SAGARA RAMA ……………………………. 34
132. DASARATHE RAMA JAYA JAYA RAMA ……………………………………………………… 34
133. DANAVA BHANJANA RAMA SAI SHYAMA KOMALA RAM …………………………. 35
134. DASARATHA NANDANA RAMA DAYASAGARA RAMA ……………………………… 35
135. HARE RAM (2) HARE RAMAKRISHNA HARE RAM ……………………………………. 35
136. HEY RAM BHAGAVAN …………………………………………………………………………………… 35
137. JAYA JAYA RAMA JANAKI RAMA …………………………………………………………………. 35
138. JAYA RAMA HARE (2) JAYA SITHA RAMA HARE …………………………………….. 35
139. KALYANA RAMA ANANDA RAMA ……………………………………………………………… 35
140. KOUSALYATMAJA RAMA CHARAN …………………………………………………………….. 35
141. PATHITHA PAVANA RAM …………………………………………………………………………….. 36
142. PREMA MUDITA MANASEY KAHO RAMA RAMA RAM RAMA RAMA RAM
RAMA RAMA RAM SHRI RAMA RAMA RAM …………………………………………………………… 36
143. RAGHUVIRA RANADHIRA RAMA RAMA RAM ………………………………………………. 36
144. RAGHUPATHE RAGHAVA RAJA RAMA ……………………………………………………….. 36
-5-
145. RAGHUPATHI RAGHAVA RAJA RAM ………………………………………………………….. 36
146. RAGHUPATHE SRI RAMACHANDRA RAGHAVA DAYANIDHE ……………………. 36
147. RAMA SHRI RAM CHANDRA JAYA JAYA RAMA ……………………………………………. 37
148. RAMASUMIRAMANA (2)RAMASUMIRAMANA RAM ……………………………………… 37
149. SRI RAMACHANDRA JAYA RAMACHANDRA ……………………………………………… 37
150. SHATHA BAR KAHO RE SAI RAM ……………………………………………………………….. 37
KRISHNA …………………………………………………………………………………………………………………….. 38
151. ANANDA SAGARA MURALIDHARA ……………………………………………………………… 38
152. BALA GOPALA JAI JAI SAI RAM …………………………………………………………………….. 38
153. BALA GOPALA SAI BALA GOPALA ………………………………………………………………… 38
154. BOLO NARAYANA JAI JAI VITTHALA ……………………………………………………………. 38
155. CHITTA CHORA YASHODA KE BAL ……………………………………………………………….. 38
156. GIRIDHARI MURARI GOVINDA…………………………………………………………………….. 38
157. GOPALA RADHA LOLA ………………………………………………………………………………….. 38
158. GOVINDA HARE GOPALA HARE HEY GOPI GOPA BALA …………………………. 39
159. GOVINDA KRISHNA JAI GOPALA KRISHNA JAI GOPALA BALA BALA
RADHA KRISHNA JAI …………………………………………………………………………………………….. 39
160. GOVINDA KRISHNA VITTALA ……………………………………………………………………… 39
161. GOVINDA MADHAVA GOPALA KESHAVA …………………………………………………….. 39
162. GURUVAYUR PURA SHRI HARI KRISHNA NARAYANA GOPAL …………………….. 39
163. HARI HARI NARAYANA …………………………………………………………………………………. 39
164. HARI (4X) SMARANA KARO …………………………………………………………………………… 39
165. HARI NAAM GAATE CHALO SAI NAAM GAATE CHALO ………………………….. 40
167. HEY MADHAVA HEY MADHUSUDANA ……………………………………………………….. 40
168. HEY KRISHNA HEY KRISHNA ……………………………………………………………………… 40
169. JANARDHANA NANDALALA GOVINDA GOPALA ………………………………………….. 40
170. KALYANA KRISHNA KAMANIYA KRISHNA ……………………………………………….. 40
171. KAMALA NAYAN PRABHU KAMALA PATE …………………………………………………… 40
172. KESHAVA MADHAVA JAYA DEVA MADHUSUDANA …………………………………. 40
173. KRISHNA KRISHNA MUKUNDA JANARDHANA …………………………………………….. 41
174. KRISHNA RAMA GOVINDA GOKULA NANDANA GOPALA …………………………… 41
175. KRISHNA MADHAVA MADHAVA KRISHNA ………………………………………………… 41
176. KSHRIRABDHI SHAYANA NARAYANA ………………………………………………………… 41
177. MADHAVA MURAHARA MADHURA MANOHARA GIRIDHARA GOPALA ………. 41
178. MADHUVANA MURALI GUNA GAO …………………………………………………………….. 41
179. MADHUSUDHANA HEY MURALIDHARA ……………………………………………………… 42
180. MADHURA MADHURA MURALI GHANA SHYAMA ………………………………………. 42
181. MANA MOHANA NANDALAL. ………………………………………………………………………. 42
182. MURALIDHARA MURAHARA NATAVARA …………………………………………………… 42
183. NANDALALA YADHU NANDALALA …………………………………………………………….. 42
184. NANDALAL (3) YADHU NANDALAL …………………………………………………………….. 42
185. NANDA LALA NANDA LALA ……………………………………………………………………….. 42
186. NANDAKE LAL MURALI GOPAL………………………………………………………………….. 43
187. PYARE NANDALAL DARSHANA DEEJO ………………………………………………………. 43
188. RADHE GOVINDA GOPALA JAYA GOVINDA RADHE GOPALA ………………………. 43
189. RADHIKA MANOHARA MADANA GOPALA …………………………………………………. 43
190. RADHE GOVINDA RADHE GOPALA SAI RAM ……………………………………………. 43
191. SAI KANHAIYA (2)………………………………………………………………………………………… 43
192. SRINIVASA GOVINDA SRIVENKATESA GOVINDA ………………………………………… 43
193. SRINIVASA VENKATESHA ……………………………………………………………………………. 44
194. SRI VENKATESHA SAISHWARA …………………………………………………………………….. 44
-6-
SAI …………………………………………………………………………………………………………………………… 45
195. AKANDA JYOTI JALAO SAI MANA MANDIR ME …………………………………………… 45
196. ANANDA MAYA BHAGAVAN HEY PREMA MAYA BHAGAVAN ………………… 45
197. ANTARANGA SAI ANATHA NATHA SAI ………………………………………………………… 45
198. ATMA MEIN BAS JAO BABA ATMA MEIN BAS JAO BABA …………………………….. 45
199. AYODHYA VIHARI SHRI RAM RAMA RAMA …………………………………………………. 45
200. BHAKTON NE HAI AAJ PUKARA ……………………………………………………………………. 45
201. BOLO JAI JAI KAR (2) BOLO JAI JAI KAR SAI BABA KI ……………………………….. 45
202. BRAHMANDA NAYAKA BABA PARTI PUREESHWARA BABA …………………….. 46
203. DINA DUKHIYON SE PREM KARO MERA SAI PRASANNA HOGA …………….. 46
204. ESHWARAMBA PRIYA TANAYA SAI NARAYANA ……………………………………… 46
205. EK BAR KSHAMA KARO SAI MERE BABA SRI SATHYA SAI ……………………… 46
206. HEY BHAGAVAN HEY BHAGAVAN …………………………………………………………….. 46
207. HEY SAI JAGAN NATHA (3) ………………………………………………………………………….. 46
208. JAI SAI RAM JAI SAI RAM ………………………………………………………………………….. 46
209. JAYA HO SAIRAM JAYA HO SAIRAM …………………………………………………………….. 47
210. KAMALA NETHRA SAYEESHWARA …………………………………………………………….. 47
211. MADHAVA RUPA MANUSHA VESHA …………………………………………………………….. 47
212. MANA BANGARU PARTI BABA ……………………………………………………………………… 47
213. MANDIR MEIN TUM RAM HO SAI…………………………………………………………………… 47
215. PARTHEESHWARA SATYA SAEESHWARA …………………………………………………… 47
216. PREMA SE BOLO EK BAAR SAI RAM ……………………………………………………………… 48
217. SAI BABA GEETHA SUDHA MADHURAM MADHURAM AANANDHAM …….. 48
218. SAI BABA SAKALA BHUVANA KE DATHA (2) ……………………………………………. 48
219. SAI BHAJAN BINA SUKHA SHANTHI NAHI ……………………………………………………. 48
220. SAI MATHA PITHA DHEENA BHANDU SAKHA ………………………………………….. 48
221. SAI NARAYANA NARAYANA ……………………………………………………………………….. 48
222. SAI NATHA BHAGAVAN (2) ………………………………………………………………………….. 49
223. SAI RAM SAI RAM ………………………………………………………………………………………….. 49
224. SATHYA DHARMA SHANTHI PREMASWARUPA PRASHANTINILAYA DEVA 49
225. SATYA DHARMA STHAPAKA SAYEESHWARA……………………………………………. 49
226. SATHYA SAI PADAMBUJAM BHAJORE MANASA NIRANTHARAM …………….. 49
227. SAVARIYA SAI SAVARIYA …………………………………………………………………………… 49
228. SHYAMA GOPAL JAI JAI SAI RAM …………………………………………………………………. 49
229. SIMHA VAHINI SAI NARAYANI ……………………………………………………………………… 50
230. SUNDARA VADANA SARASIJA NAYANA ………………………………………………………. 50
231. TERE JANAM DIN ME SAI …………………………………………………………………………… 50
SARVA DHARMA ……………………………………………………………………………………………………….. 51
232. ALLAHO AKBAR (3) ……………………………………………………………………………………… 51
233. GOVINDA BOLO GOPALA BOLO ………………………………………………………………….. 51
234. GURU NANAK JI KI JAI JAI KAR ………………………………………………………………… 51
235. JAYA HO SAI RAM JAYA HO SAI RAM ……………………………………………………… 51
236. MATA PITA GURU BANDHU SAKHA HARI ………………………………………………… 51
237. PREMA ESHWAR HAI ESHWAR PREM HAI ………………………………………………… 51
238. RAM RAHIM KO BHAJANE VALE TERE POOJARI BABA …………………………… 52
239. RAMAKRISHNA PRABHU TU JAI RAM JAI RAM ………………………………………… 52
240. SAI HAMARA HUM SAI KE AISA PREM HAMARA ……………………………………. 52
241. SARVA DHARMA PRIYA DEVA ………………………………………………………………………. 52
242. SAI BABA PRANAM ………………………………………………………………………………………. 52
243. SAI BABA TERA NAAM SATYA SAI BABA TERA NAAM ………………………………… 52
244. YUG YUG KE AVATARA SAI RAMA SAI KRISHNA SAI BABA ………………………… 53
-7-
245. SHIRDI SAI DWARAKA MAI PRASANTHI VASI SAIRAM …………………………….. 53
AYYAPA ……………………………………………………………………………………………………………………… 54
246. SABARI GIRISHA ENGAL NAYAKA SHARANAM AYYAPPA SWAMI
SHARANAM AYYAPPA …………………………………………………………………………………………… 54
247. SWAMI SHARANAM AIYAN SHARANAM AYYAPPA SHARANAM
SHARANAM PON AYYAPPA ……………………………………………………………………………………. 54
MURUGA …………………………………………………………………………………………………………………….. 54
248. AUM MURUGA JAYA MURUGA …………………………………………………………………… 54
249. KANDA KUMARA KADIRVELA…………………………………………………………………….. 54
250. KANDA KUMARA KADIRVELA…………………………………………………………………….. 54
251. MARAGATA MAYILMEEDHU VEL THANGUM MURUGA ………………………………. 54
252. SUBRAMANYAM (2) SHANMUGANATHA SUBRAMANYAM …………………………. 55
HANUMAN ………………………………………………………………………………………………………………….. 55
253. ANJANEYA VEERA HANUMANTHA SHURA ………………………………………………… 55
254. RAMA LAKSHMANA JANAKI JAI BOLO HANUMAN KI ………………………………. 55
255. PAVANA SUTHA HANUMAN KI JAI…………………………………………………………….. 55
256. PRABHU RAM CHANDRA KE DUTA HANUMANTHA ANJANEYA ………………….. 55
SARVA DHARMA PRAYER ………………………………………………………………………………………….. 56
AUM TAT SAT SRI NARAYANA TU PURUSHOTHAMA GURU TU ……………………… 56
SHANTHI SHANTHI SHANTHI HI …………………………………………………………………………… 56
ASATOMA SAD GAMAYAYA …………………………………………………………………………………. 56
AARTI …………………………………………………………………………………………………………………………. 56
JHULA …………………………………………………………………………………………………………………………. 57
-8-
SRI SATHYA SAI ASTHOTHARAM
1. AUM SRI BHAGAWAN SATHYA SAI BABAYA NAMAHA
Salutations to Sri SathyaSai Baba who manifests all the attributes of the Creator and is
also our divine Father and Mother.
2. AUM SRI SAI SATHYA SWAROOPAAYA NAMAHA
Salutations to Sri SathyaSai who is the very embodiment of the Supreme Truth of the
Omniscience, Omnipresent and Omnipotence of God.
3. AUM SRI SAI SATHYA DHARMA PARAAYANAAYA NAMAHA
Salutations to Sri Sai who manifests the excellence of the Truth of this Divine glory and
also of Righteousness or living, in thought, word and deed, in accordance with this Truth.
4. AUM SRI SAI VARADAAYA NAMAHA
Salutations to Sri Sai, the Giver of boons.
5. AUM SRI SAI SATPURUSHAAYA NAMAHA
Salutations to Sri SathyaSai the Embodiment of Divinity.
6. AUM SRI SAI SATHYAGUNATMANE NAMAHA
Salutations to Sri Sai who manifests the true attributes of Divinity.
7. AUM SRI SAI SADHU VARDHANAAYA NAMAHA
Salutations to Sri Sai who inspires and helps people to develop goodness in the world.
8. AUM SRI SAI SADHUJANA POSHANAAYA NAMAHA
Salutations to Sri Sai who looks after and supports good people.
9. AUM SRI SAI SARVAJNAAYA NAMAHA
Salutations to Sri Sai who is Omniscient.
10. AUM SRI SAI SARVAJANA PRIYAAYA NAMAHA
Salutations to Sri Sai who is loved by all people.
11. AUM SRI SAI SARVA SHAKTI MOORTHAYE NAMAHA
Salutations to Sri Sai who is the embodiment of all Divine powers.
12. AUM SRI SAI SARVESHAAYA NAMAHA
Salutations to Sri Sai who is the Lord of everything and every being in the World.
13. AUM SRI SAI SARVASANGA PARITHYAAGINE NAMAHA
Salutations to Sri Sai who has given up all attachments.
14. AUM SRI SAI SARVAANTHARYAAMINE NAMAHA
Salutations to Sri Sai who resides in the hearts of all.
-9-
15. AUM SRI SAI MAHIMAATMANE NAMAHA
Salutations to Sri Sai who is a great and glorious Soul.
16. AUM SRI SAI MAHESWARA SWAROOPAAYA NAMAHA
Salutations to Sri Sai who is the Supreme God incarnate.
17. AUM SRI SAI PARTHI GRAMODHBHAVAAYA NAMAHA
Salutations to Sri Sai who has taken birth in Putaparthi village, manifesting Himself as
Divine Incarnations.
18. AUM SRI SAI PARTHIKSHETRA NIVASINE NAMAHA
Salutations to Sri Sai who, is the resident of the holy place Parthi.
19. AUM SRI SAI YASHAKAAYA SHIRDI VASINE NAMAHA
Salutations to Sri Sai who, in His previous body, won fame as the resident of Shirdi.
20. AUM SRI SAI JODI ADIPALLI SOMAPPAAYA NAMAHA
Salutations to Sri Sai who, indeed, is Somappa or the male and the female aspects of the
Lord (Shiva-Shakti) residing in the primeval village in Kailasa.
21. AUM SRI SAI BHARADWAAJA RISHI GOTRAAYA NAMAHA
Salutations to Sri Sai who has taken birth in the lineage of Bharadwaaja Rishi.
22. AUM SRI SAI BHAKTAVATSALAAYA NAMAHA
Salutations to Sri Sai who looks after the devotees with the same affection and tender
care as the parents do to their children.
23. AUM SRI SAI APAANTHARAATMANE NAMAHA
Salutations to Sri Sai who, as the Universal consciousness, dwells in the heart of every
being.
24. AUM SRI SAI AVATHAARA MOORTHAYE NAMAHA
Salutations to Sri Sai who is the embodiment of all Incarnations.
25. AUM SRI SAI SARVA BHAYA NIVAARINE NAMAHA
Salutations to Sri Sai who removes all our fears.
26. AUM SRI SAI AAPASTHAMBHA SUTRAAYA NAMAHA
Salutations to Sri Sai who is born in the line of BrahmarishiAapasthambha.
27. AUM SRI SAI ABHAYA PRADAYA NAMAHA
Salutations to Sri Sai whose Grace rescues us from all fears and grants us security from
all harm.
28. AUM SRI SAI RATNAAKARA VAMSHODBHAVAYA NAMAHA
Salutations to Sri Sai who belongs to the clan of Ratnaakara.
-10-
29. AUM SRI SAI SHIRDI SAI ABHEDA SHAKTY AVATHAARAYA NAMAHA
Salutations to Sri SathyaSai whose incarnation with Divine Powers is not different from
that of ShridiSai Baba.
30. AUM SRI SAI SHANKARAAYA NAMAHA
Salutations to Sri Sai who, in truth, is an embodiment of Lord Shankara’s holiness and
auspiciousness.
31. AUM SRI SAI SHIRDI SAI MOORTHAYE NAMAHA
Salutations to Sri SathyaSai who in His previous incarnation had assumed the form of
ShirdiSai Baba.
32. AUM SRI SAl DWARAKAMAYI VAASINE NAMAHA
Salutations to Sri SathyaSai who, previously as ShirdiSai was a resident of
Dwaarakaamaayee at Shirdi. (Dwarakamayi – an Old Muslim Temple Premises)
33. AUM SRI SAI CHITRAAVATHI THATA PUTTAPARTHI VIHAARINE
NAMAHA
Salutations to Sri Sai who, at Puttaparthi, sported with his companions, on the banks of
Chitraavathi river.
34. AUM SRI SAI SHAKTI PRADAAYA NAMAHA
Salutations to Sri Sai the bestower of strength to our body, mind and intellect for our
material as well as spiritual good.
35. AUM SRI SAI SHARANAAGATHATHRAANAAYA NAMAHA
Salutations to Lord Sai, who is the Saviour of all who surrender themselves to Him.
36. AUM SRI SAI AANANDAAYA NAMAHA
Salutations to Sri Sai who is an embodiment of Bliss.
37. AUM SRI SAI ANANDA DAAYA NAMAHA
Salutations to Sri Sai the bestower of Bliss on us.
38. AUM SRI SAI AARTHATHRAANA PARAAYANAAYA NAMAHA
Salutations to Sri Sai who is an avowed guardian of persons in distress.
39. AUM SRI SAI ANAATHANAATHAAYA NAMAHA
Salutations to Sri Sai who is the beloved guardian of the orphaned.
40. AUM SRI SAI ASAHAAYA SAHAAYAAYA NAMAHA
Salutations to Sri Sai who goes out to assist persons in helpless condition.
41. AUM SRI SAI LOKA BAANDHAVAAYA NAMAHA
Salutations to Sri Sai who is Kith and Kin to one and all in the world.
-11-
42. AUM SRI SAI LOKARAKSHAAPARAAYANAAYA NAMAHA
Salutations to Sri Sai who has given Himself up completely to protecting the world from
disaster.
43. AUM SRI SAI LOKANAATHAAYA NAMAHA
Salutations to Sri Sai who is the beloved Lord of the whole mankind.
44. AUM SRI SAI DEENAJANA POSHANAAYA NAMAHA
Salutations to Sri Sai who protects and fosters people who are meek and humble.
45. AUM SRI SAI MOORTHITHRAYA SWAROOPAAYA NAMAHA
Salutations to Sri Sai in whom the Holy Trinity of Brahma the Creator, Vishnu the
Sustainer and Mahesha the Destroyer resides in the form of Shaktis or Divine powers.
46. AUM SRI SAI MUKTI PRADAAYA NAMAHA
Salutations to Sri Sai who confers Liberation from ignorance, misery and death.
47. AUM SRI SAI KALUSHAVIDOORAAYA NAMAHA
Salutations to Sri Sai who removes faults and blemishes in us.
48. AUM SRI SAI KARUNA KARAAYA NAMAHA
Salutations to Sri Sai from whom perennially flows compassion for the suffering and the
needy.
49. AUM SRI SAI SARVAAADHAARAAYA NAMAHA
Salutations to Sri Sai who is the basis as well as support of everything in creation.
50. AUM SRI SAI SARVA HRIDVAASINE NAMAHA
Salutations to Sri Sai who is the indweller of all hearts.
51. AUM SRI SAI SARVA PUNYA PHALA PRADAAYINE NAMAHA
Salutations to Sri Sai the dispenser of the fruits of our meritorious deeds.
52. AUM SRI SAI SARVA PAAPA KSHAYAKARAAYA NAMAHA
Salutations to Sri Sai the destroyer of all our sins.
53. AUM SRI SAI SARVAROGANIVAARINE NAMAHA
Salutations to Sri Sai who cures all our diseases.
54. AUM SRI SAI SARVA BAADHA HARAAYA NAMAHA
Salutations to Sri Sai who wards off all our sufferings.
55. AUM SRI SAI ANANTHA NUTHA KEERTHANAAYA NAMAHA
Salutations to Sri Sai whose glories are sung endlessly.
56. AUM SRI SAI AADI PURUSHAAYA NAMAHA
Salutations to Sri Sai who is the primeval Purusha, the Creator Himself.
-12-
57. AUM SRI SAI AADI SHAKTAYE NAMAHA
Salutations to Sri Sai, the primeval cosmic Energy – the Shakti aspect of the Creator.
58. AUM SRI SAI APAROOPA SHAKTAYE NAMAHA
Salutations to Sri Sai who has inimitable Divine powers.
59. AUM SRI SAI AVYAKTA ROOPAAYA NAMAHA
Salutations to Sri Sai whose true nature of Divinity is unmanifested and, therefore, not
cognisable by our senses.
60. AUM SRI SAI KAAMA KRODHADHWAMSINE NAMAHA
Salutations to Sri Sai who destroys our desires and wicked passions like anger.
61. AUM SRI SAI KANAKAAMBARA DHAARINE NAMAHA
Salutations to Sri Sai who wears a robe of golden shine.
62. AUM SRI SAI ADBHUTACHARYAAYA NAMAHA
Salutations to Sri Sai whose deeds are amazing.
63. AUM SRI SAI AAPADBAANDHAVAAYA NAMAHA
Salutations to Sri Sai who, in our calamities, comes to our help like a loving brother or a
relative.
64. AUM SRI SAI PREMAATHMANE NAMAHA
Salutations to Sri Sai whose inner reality is only Love.
65. AUM SRI SAI PREMAMOORTHAYE NAMAHA
Salutations to Sri Sai who is the embodiment of Love.
66. AUM SRI SAI PREMA PRADAAYA NAMAHA
Salutations to Sri Sai who bestows Love on all.
67. AUM SRI SAI PRIYAAYA NAMAHA
Salutations to Sri Sai who endears Himself to all.
68. AUM SRI SAI BHAKTA PRIYAAYA NAMAHA
Salutations to Sri Sai who is the beloved Lord of all devotees.
69. AUM SRI SAI BHAKTA MANDAARAAYA NAMAHA
Salutations to Sri Sai who like the Divine Mandaara tree in Heaven described in the
Puranas, fulfils our sacred desires.
70. AUM SRI SAI BHAKTHAJANA HRIDAYA VIHAARAAYA NAMAHA
Salutations to Sri Sai who sports and revels in the hearts of the devotees.
71. AUM SRI SAI BHAKTAJANA HRIDAALAYAYA NAMAHA
Salutations to Sri Sai who makes the heart of the devotee a sacred abode for Himself.
-13-
72. AUM SRI SAI BHAKTHA PARAADHEENAAYA NAMAHA
Salutations to Sri Sai who gives himself up to His devotees.
73. AUM SRI SAI BHAKTI GNANA PRADEEPAYA NAMAHA
Salutations to Sri Sai who kindles Bhakti and Jnana in us.
74. AUM SRI SAI BHAKTI JNAANA PRADAAYA NAMAHA
Salutations to Sri Sai who confers Bhakti and Jnana on us.
75. AUM SRI SAI SUJNAANA MAARGA DARSHAKAAYA NAMAHA
Salutations to Sri Sai who directs us on the path of Supreme Wisdom.
76. AUM SRI SAI JNAANA SWAROOPAAYA NAMAHA
Salutations to Sri Sai who is the Supreme Wisdom personified personality for our good.
77. AUM SRI SAI GEETHA BODHAKAAYA NAMAHA
Salutations to Sri Sai who inculcates into us the Wisdom of Bhagawad Gita.
78. AUM SRI SAI JNAANA SIDDHI DAAYA NAMAHA
Salutations to Sri Sai who bestows on us the attainment of self-realisation.
79. AUM SRI SAI SUNDARA ROOPAAYA NAMAHA
Salutations to Sri Sai whose form has a divine beauty which evokes devotion.
80. AUM SRI SAI PUNYA PURUSHAAYA NAMAHA
Salutations to Sri Sai the manifestation of Supreme Divinity.
81. AUM SRI SAI PUNYA PHALA PRADAAYA NAMAHA
Salutations to Sri Sai who dispenses the fruits of merit acquired by good deeds or acts.
82. AUM SRI SAI PURUSHOTHA MAAYA NAMAHA
Salutations to Sri Sai who is sovereign person, activating the entire Universe which is His
Body.
83. AUM SRI SAI PURAANA PURUSHAAYA NAMAHA
Salutations to Sri Sai the primeval person, the Creator of the Universe.
84. AUM SRI SAI ATHEETHAAYA NAMAHA
Salutations to Sri Sai who as Universal consciousness, is subtler than the material world
and therefore beyond our sense-perception.
85. AUM SRI SAI KAALAATHEETHAAYA NAMAHA
Salutations to Sri Sai who is transcendental and, therefore, beyond the bounds of time
(i.e. birth, life and death) and has his existence in Eternity.
-14-
86. AUM SRI SAI SIDDHI ROOPAAYA NAMAHA
Salutations to Sri Sai who Personifies in Himself all attainments, fulfilments and
realizations.
87. AUM SRI SAI SIDDHA SANKALPAAYA NAMAHA
Salutations to Sri Sai whose will positively fulfils itself and attains everything according
to its design.
88. AUM SRI SAI AAROGYA PRADAAYA NAMAHA
Salutations to Sri Sai who grants us good health.
89. AUM SRI SAI ANNAVASTHARA DAAYA NAMAHA
Salutations to Sri Sai who provides us with food and clothing.
90. AUM SRI SAI SAMSAARA DHUKKHA KSHAYA KARAAYA NAMAHA
Salutations to Sri Sai who removes the distress in our worldly life.
91. AUM SRI SAI SARVAABHEESHTA PRADAAYA NAMAHA
Salutations to Sri Sai who fulfils all our good desires and aspirations.
92. AUM SRI SAI KALYAANA GUNAAYA NAMAHA
Salutations to Sri Sai whose one significant attribute is to bestow on us the blessedness
and welfare.
93. AUM SRI SAI KARMADHWAMSINE NAMAHA
Salutations to Sri Sai who destroys our Karmas in past lives to rescue us from their
efforts of pain and distress in this life.
94. AUM SRI SAI SARVAMATHA SAMMATHAYA NAMAHA
Salutations to Sri Sai who accepts all faiths as equally true.
95. AUM SRI SAI SADHU MAANASA SHOBHITHAAYA NAMAHA
Salutations to Sri Sai who adorns the hearts of Truly pious people.
96. AUM SRI SAI SADHU MAANASA PARISHODHAKAAYA NAMAHA
Salutations to Sri Sai who searches out pious people to illumine their hearts.
97. AUM SRI SAI SADHAKAANUGRAHA VATAVRIKSHA
PRATHISHTHAAPAKAAYA NAMAHA
Salutations to Sri Sai who graciously planted the banyan tree at Prasanthinilayam for
aspirants to do effective meditation.
98. AUM SRI SAI SAKALA SAMSHAYA HARAAYA NAMAHA
Salutations to Sri Sai who removes all doubts in us and strengthens our faith.
99. AUM SRI SAI SAKALA TATTWA BHODAKAAYA NAMAHA
Salutations to Sri Sai who enlightens us on the essence of all systems of knowledge.
-15-
100. AUM SRI SAI YOGEESWARAAYA NAMAHA
Salutations to Sri Sai who is the sovereign of all Yogis living in oneness with God.
101. AUM SRI SAI YOGEENDRA VANDITAAYA NAMAHA
Salutations to Sri Sai who is revered by the foremost among the yogis or divine
personages.
102. AUM SRI SAI SARVAMANGALA KARAAYA NAMAHA
Salutations to Sri Sai who fills our life with auspiciousness within and all around.
103. AUM SRI SAI SARVASIDDHI PRADAAYA NAMAHA
Salutations to Sri Sai who bestows on us fulfilment of all our good aspirations.
104. AUM SRI SAI AAPANNIVAARINE NAMAHA
Salutations to Sri Sai who rescues us from all calamities.
105. AUM SRI SAI AARTHIHARAAYA NAMAHA
Salutations to Sri Sai who rescues us from all physical and mental distress.
106. AUM SRI SAI SHAANTHA MOORTHAYE NAMAHA
Salutations to Sri Sai who is the very image of boundless peace.
107. AUM SRI SAI SULABHA PRASANNAAYA NAMAHA
Salutations to Sri Sai whom it is easy to please to will His Divine Grace.
108. AUM SRI BHAGAWAN, SRI SATHYA SAI BAABAAYA NAMAHA
Salutations to Sri SathyaSai Baba who as Bhagawan possesses in full the six divine
attributes of the Supreme Creator, viz., Aishwarya (Omniscience, Omnipresence,
Omnipotence), Dharma (Righteous Action), Yasas (Fame), Sri (Prosperity), Jnana
(Wisdom), Vairagya (Detachment).
AUM (3 TIMES) (BEFORE THE BHAJAN)
SAI GAYATRI (9 TIMES)
AUM SAAYEESHWARAAYA VIDHMAHE,
SATYA DEVAAYA DHEEMAHI,
TANNAH SARVAH PRACHODHAYATH.
AUM SHANTHI SHANTHISHANTHI HI
-16-
VINAYAKA
1. GANESHA CHARANAM PARAMA PAVANAM SATHYA SAYINAM GAJANANAM
NITHYA SMARANAM PARAMA PAVANAM SATHYA SAYINAM GAJANANAM
SAD GURU CHARANAM PARAMA PAVANAM SATYA SAINAM GAJANANAM
BHAVA BHAYA HARANAM PARAMA PAVANAM SATYA SAINAMGAJANANAM.


2. GAURI NANDANA GAJANANA
GIRIJA NANDANA NIRANJANA
PARVATI NANDANA SHUBHANANA
PAHI PRABHO MAM PAHI PRASANNA (2)
3. GAURI GANESHA VINAYAKA (2)
SHUKLAMBARA GANA NATHA GAJANANA
SRI GANA NATHA GAJANANA
GAJA VADANA JAYA GANAPATHY VANDANA
MANGALA MURTHI GAJANANA.
MANGALA MURTHI GAJANANA (2)
4. JAI JAIJAIJAI GANAPATI DEVA (3)
MATA PARVATI PITA MAHADEVA (2) (JAI JAIJAI…)
GAJANANA GAJANANA
GAJANANA HE GANAPATI DEVA
5. JAYA GANARAYA SRI GANARAYA
JAYAGANARAYA SRI GANARAYA MANGALA MOORTHI MORAYA
SIDHI VINAYAKA MANGALA DHATHA
ASHTA VINAYAKA MANGALA DHAYAKA MANGALA MURTHI MORAYA
SINDHURA VADANA PANKAJA RAMANA
SINDHURA VADANA PANKAJA RAMANA GANAPATHI BAPA MORAYA.
6. LAMBODHARA GANA NAATHA GAJANANA
PARVATI NANDANA SHUBHANANA
PASHUPATI TANAYA SIDDHI VINAYAKA
PRANAVAKAARA SHAMBHO NANDANANA
PARTHIPURISHA SAI GAJANANA
HEY SHIVA NANDANA SHUBHANANA
7. MATANGA VADANA ANANDA SADANA
MAHA DEVA SHIVA SHAMBHO NANDANA (MATANGA…)
MAYA VINAASHAKA MUSHIKA VAHANA
MATA MAHESHWARI BHAVANI NANDANA
MAHA GANAPATHEY MANGALA CHARANA (2)
-17-
8. MAHA GANAPATHEY NAMOSTUTHEY
MATHANGA VADANA NAMOSTUTHEY (MAHA GANAPATHEY …)
ADI PUJITA GANANATHA
ANANDA DAYAKA GANANATHA
PRATHAMA VANDANA PRANAVAKARA
VIGHNESHWARA VINAYAKA (2)
9. PASHUPATHI TANAYA BALA GAJANANA
TUMA HO VIGHNA VINASHA GANESHA
TUMA HO VIGHNA VINASHA
HEY SHIVA NANDANA PAHI GAJANANA
VIDYA BUDDHI PRADATA
MANGALA KARA HEY MANGALA KARA HEY
SUNDARA SAI GANESHA GANESHA
SUNDARA SAI GANESHA
10. PRATHAMA VANDANA GAURI NANDANA
HEY SHIVA NANDANA PAHI GAJANANA (PRATHAMA VANDANA …)
EKADANTA GUNAVANTA VINAYAKA
VIGHNA HARANA SHUBHA MANGALA CHARANA
PRANAVA SVARUPA PAHI GAJANANA
11. SAI GAJANANA DINAVANA
SINDHURA VADANA SRUTHA JANA PALANA (SAI GAJANANA …)
AMBIKA THANAYA AMARADEESHWARA
AGANITA GUNAGANA ANANDHA DAYAKA.
12. SRI GANANATHA GAJANANA
HE RAMBA GAJANANA
GOWRI NANDANA GAJANANA
GAJANANA GAJANANA
SIDHI VINAYAKA GAJANANA
VARA SIDHI VINAYAKA GAJANANA.
13. SURAMUNI VANDITHA VINAYAKA
AANANDA DAYAKA VINAYAKA (PARAMA)
HEY SHIVA NANDANA SHUBANA
SAYI GANESHA VINAYAKA (SATHYA)
SAYI GANESHA (3) VINAYAKA
14. TUM HO VIGNA VINASHA GANESHA
TUM HO VIGHNA VINASHA GANESHA (2)
PARVATI NANDANA SAI GAJANANA
PRANAVA SWARUPA PARTI PURISHA
SAI GANESHA VIGHNA VINASHA
-18-
15. VIGNESHWARA GANANATHA GAJANANA
PARVATHI NANDANA SHUBHANANA
MANGALA MURTHI SRI GANARAYA
JAYA GANARAYA SRI GANARAYA (2)
ASHTA VINAYAKA SHUBHANANA
SIDDHI VINAYAKA SHUBHANANA
16. VIGNESHWARA VINAYAKA
VISHWADHARA NAMOSTUTE
NAMOSTUTE NAMOSTUTE
VISHWADHARA NAMOSTUTE
SURAMUNI VANDITHA VINAYAKA
BHAVA BHAYA HARANA VINAYAKA
CHARANAM SHARANAM VINAYAKA.
17. VINAYAKA VINAYAKA
VISHWADHARA VINAYAKA
VINAYAKA VINAYAKA
SIDDHI VINAYAKA BHAVA BHAYA NASHA
SURAMUNI VANDITA SRI GANESHA
VISHWADHARA VINAYAKA
18. VINAYAKA (2)
VIGNA VINASAKA VINAYAKA
VINAYAKA VINAYAKA
VIGNA VITHUMSHAKA VINAYAKA.
-19-
GURU
19. GURU BABA GURU BABA
CHARANA NAMOSTUTE GURU BABA
SAI BABA BALA BABA
SATYA BABA PREMA BABA
GURUVARA GURUVARA GURU BABA (JAI)
VIDYA DAYAKA GURU BABA
SHANTA SVARUPA GURU BABA
PREMA SVARUPA GURU BABA
GURUVARA GURUVARA GURU BABA
20. GURU BRAHMA GURU VISHNU GURU DEVOMAHESHWARA
GURU DEVA JAYA DEVA SATYA SAI THIHAMBARA
JAY JAYJAY KARUNAKARA
JAI JAIJAI AKILESHWARA
JAI JAIJAI SHIRDISHWA
JAI JAIJAI PARTISHWARA
21. GURU DEVA GURU DEVA
GURUVAYURPURA HARI DEVA
HARI NARAYANA JAYA NARAYANA
CHARANAM SHARANAM SAI DEVA.
22. GURU DEVA GURU GOVINDHA
MANDHARA GIRIDHARA SHRIDIPURISHWARA
JAYA PARTISHWARA SAI SHIVA (GURU)
SUNDARA RUPA SHRI SAI DEVA
VAIDHEHI MOHANA NARAYANA
VAIDHEHI MOHANA NARAYANA.
23. GURU DEVA PRIYA DEVA SAI DEVA DAYA MAYA
VIBHUTHI SUNDARA SASHANKA SHEKHARA
SAI SHANKARA DAYA KARO (2) (GURU DEVA …)
GOKULA NANDANA SAI GOPALA
RAGHU KULA BHOOSHANA SAI RAMA
PREMA JANARDHANA DAYA KARO. (2)
24. GURU DEVA SHARANAM DEVA
PAHI PRABHO SHARANAM DEVA (GURU DEVA …)
SUNDARA ROOPA SRI SAI DEVA
SHARANAM(2) SAD GURU DEVA.
25. GURU DEVAYA NAMO NAMO
HEY PARAMESHWARA NAMO NAMO (GURU DEVAYA …)
AUM KAARAAYA NAMO NAMO
PARTHIPUREESHWARA NAMO NAMO
JAGADHEESWARAYA NAMO NAMO
PRASHANTHI EASHWARA NAMO NAMO.
-20-
26. GURU DEVA GURU DEVA GURU DEVA SHARANAM
SHARANAM SHRI GURU DEVA SHARANAM (2)
BRAHMA VISHNU MAHESHVARA
BHARMANANDA NAYAKA SAISHVARA
SATYAM GNANAM ANANTAM BRAHMA
SATYA SAI SADGURU DEVA
27. GURU MAHIMA GHAVO (3)
SADGURU SAI ANANTHA GURU
BRAHMANANDA ANANDA GURU
SARVA DHARMAPRIYA SAI GURU
GURUKE VANI GHAVO.
28. HEY BRAHMA HEY VISHNU
DAYAMAYA HEY MAHESHWARA
SATYA SAI PARAMESHWARA (HEY BRAHMA …)
MAHA SHAKTI SHIVA SAI SHANKARA
PURNA TEJA SAI AVATARA.
29. HEY PARTHIPUREESHA PRASANTHIVASA SADHGURU SAI RAM
SADH GURU SAI RAM HEY SADH GURU SAI RAM
HARE RAM, (4) HARE RAM SAI RAM
HEY DHINABHANDHU ANANTHA NATHA SAD GURU SAI RAM
SAD GURU SAI RAM HEY SAD GURU SAI RAM
HARE RAM, (4) HARE RAM SAI RAM
HEY PREMASWARUPA PAPA VINASHA SAD GURU SAI RAM
SAD GURU SAI RAM HEY SAD GURU SAI RAM
HARE RAM, (4) HARE RAM SAI RAM.
30. JAYA GURU JAYA GURU SAI RAM
JAGAD GURU SATYA SAI RAM (JAYA GURU …)
BRAHMA VISHNU SHIVA SAI RAM
PARABRAHMA RUPA SAI RAM
MATA PITHA GURU SAI RAM
JAGAD GURU SATYA SAI RAM.
31. JAYA GURU OM KARA JAYA JAYA SADH GURU OM KARA OM
BRAHMA VISHNU SADHA SHIVA
HARA HARAHARAHARA MAHADEVA
OM SHIVA SHIVASHIVA SADHASHIVA.
32. MANASA BHAJARE GURU CHARANAM
DUSTARA BHAVA SAGARA TARANAM
GURU MAHARAJ GURU JAI JAI
SAI NATHA SAD GURU JAI JAI
OM NAMAH SHIVAYA (3) SHIVAYA NAMAH OM
ARUNACHALA SHIVA (3) ARUNA SHIVA OM
OMKARAM BHAVA (3) OM NAMO BABA
-21-
33. MANASA BHAJORE GURU CHARANAM
SAYI CHARANAM PRANAMAMAYAHAM (SATHYA)
NIRMALA HRUDAYA VIRAJITA CHARANAM
SAKALA CHARA CHARA VYAPAKA CHARANAM
BHAVA SAGARA UDDHARAKA CHARANAM
SAYI CHARANAM PRNAMAMAYAHAM (SATHYA)
34. MANASA BHAJORE GURU CHARANAM
PAVANA CHARANAM THARAGA CHARANAM (MANASA)
DHEENA DAYALA SAYISHA CHARANAM
SACHIDANANDA SAT GURU CHARANAM.
35. SADGURU BRAHMA SANATHANA HEY
PARAMA DAYAGHANA PAVANA HEY
JANMAJA DUKHA VINASHANA HEY
JAGADODDHARANA KARANA HEY
SAI KRISHNA JANARDANA HEY
BHAVA BHAYA JALADHI TARANA HEY (2)
36. SADGURU SAI SARASVATI
BRAHMA DEVA SATI BHARATI
MANGALA MANJULA VAAG VILASINI
VEENA VADINI KALAVATI
HAMSA VAHINI VIDYA DAYINI
VEDA MATA SHRI SAI BHAGAVATI
37. SAKSHAT PARABRAHMA SAI GURU VANDANA SATHYA SAI
GURUPADHA RANJANA GURU PARAMESHA
GURU BRAHMA GURU VISHNU MAHESHA
SADGURU SAI PARTHIPURISHA
CHARANA NAMOSTUTE SAI MAHESHA.
38. SATYA SAI SMARANAM SMARANAM PARTI SAI SMARANAM
TRIBHUVANA PALAKA SAI MAHESHA SATYA SAI SMARANAM
SHRI GURU CHARANAM BHAVA DUKHA HARANAM
SATYA SAI SMARANAM SMARANAM
SATYA SATYA SAI SMARANAM.
39. SHANKARAM BHAJE (2)
PARTIVASHA SAI NATHA SANKARAM BHAJE
SADGURU BHAJE SADGURU BHAJE
SACHIDANANDA GURU SADGURU BHAJE.
40. SHRI GURU RAJA SADHA SHIVA SHANKARA
SHRI GIRIDHARA SATYA SAI HARE
BHAKTHA JANAPIRIYA PANKAJALOCHANA
PARAMANANDA GURU BABA HARE.
-22-
DEVI
41. ABHYA PRADAYINI MATA MAHALAXMI
ALANKARA RUPINI MATA MAHALAXMI (ABHYA PRADA…)
MATA MAHALAKSHMI SAI MAHALAKSHMI
ANANDA DAYINI MATA MAHALAKSHMI
AMR’TA VARSHINI MATA MAHALAKSHMI
MATA MAHALAKSHMI SAI MAHALAKSHMI
42. AMBA MANDAHASA VADANI MANOHARI SAYI JAGAT JANAI
MATA, MATA, MATA JAGAT JANANI (AMBA MANDAHASA …)
JAGAT JANANI SUBHAKARINI
SAI JAGAN MATA, SATYA SAI JAGAN MATA.
43. AMBA SHANKARI PARAMESHWARI SASI SEKARI AMBA
SARVESHWARI JAGADISHWARI MAHESHWARI AMBA
SUNDARI GUNA MANJARI SHIVA SHANKARI AMBA (AMBA)
KADAMBARI SWETHAMBARI HARI SODHARI AMBA
44. CHANDI RANA CHANDI RANA CHANDI JAGO MA
CHANDI THIRI CHANDI SAI CHANDI JAGO MA
JANANI JAGAT JANANI SAI JANANI JAGO MA
VARADHA SHIVA RAMANA HARI RAMANA JAGO MA
45. DEVI BHAVANI MAA JAI SAI BHAVANI MAA
DAYA KARO SAI MAA KRUPA KARO SAI MAA
JAYA MAA JAYA MAA JAYA DEVI BHAVANI MAA
JAYA PARTHINIVASINI MAA JAYA SAI BHAVANI MAA
46. DEVI SAI MAA DEVI SARASWATHI MAA
DURGA BHAVANI MAA KALI KAPALINI MAA
JAGADHO DHARINI MAA
SAI DHAYA KARO MAA. (SATHYA)
47. DURGA BHAVANI MAA JAY JAY SAI MAA
KALI KAPALINI MAA JAY JAY SAI MAA (DURGA BHAVANI …)
PARAMASHIVANI MAA JAY JAY SAI MAA
JAGADO DHARINI MAA JAY JAY SAI MAA
48. DURGA LAKSHMI SARASWATHI SAYI JAGANMATHA
SAI JAGANMATA MAM PAHI JAGANMATA. (2)
49. DURGE DURGEDURGE JAI JAI MA (2)
KARUNA SAGARI MAA
KALI KAPALINI MAA
JAGADDODHARINI MAA
DURGE JAYA JAYA MAA (JAYA)
-23-
50. HEY RAMBHA JANANI SHRI SAI JANANI
BHAVANI JAGADAMBE MAA (2)
TRIBHUVANA PALINI HEY KARUNAMAYI
UMA SHARADAMBA (2)
RAKSHA KARO SAI MAA MUJHE KRUPA KARO SAI MAA.
51. HIMA SAILA SUTHE HINDHOLA VASANTHE
SHIVA SAHITHE CHIDAMBARA RASIKE
PARTI SUTHE NAMOSTUTE.
52. JAGATODHARINI MATA DURGA JAGAT ODHARINI MAA
JAGO JAGO MAA JAGO JAGO MAA JAGO JAGO MAA JANANI
HEY GOURI DEVI RANA CHANDI DEVI
HEY SHIVA RAMANA JAGO MAA (2)
JAGO JAGAT ODHARANI MAA
53. JAI JAI VAISHNAVI DEVI MAA (2)
JAI MAA JAI MAA JAI MAA SAI MAA
JAI JAI MAA JAI JAI MAA JAI JAI MAA SAI MAA
SHERAWALI MAA JYOTA WALI MAA
PAHAD WALI MAA JAYA JAGAT JANANI SAI MAA
JAI MAA JAI MAA JAI MAA SAI MAA
JAI JAI MAA JAI JAI MAA JAI JAI MAA SAI MAA
54. JAI JAI BHAVANI MAA AMBE BHAVANI MAA
AMBE BHAVANI MAA SAI BHAVANI MAA (JAI JAI BHAVANI …)
SHIRDI NIVASI MAA PARTHI NIVASI MAA
HRUDAYA NIVASI MAA SAI BHAVANI MAA
55. JAI JAI JANANI SAI JANANI AMBE BHAVANI MAA
JAYA MAA JAYA MAA SAI BHAVANI MAA
SATYA SAI BHAVANI MAA
SIMHA VAHINI THRISHULA DHARINI AMBE BHAVANI MAA
JAY JAY JANANI SAI JANANI PARTI NIVASHINI MAA
JAYA MAA JAYA MAA SAI BHAVANI MAA
SATYA SAI BHAVANI MAA.
56. JANANI JANANI SATYA SAI SUBHA JANANI
JAGAT KARANI PARIPURANI SAISHWARI JANANI
SATYASWARUPINI JANANI
DHARMA SAMVARDHANI JANANI
SHANTHA SWARUPINI JANANI
PREMA PRADAYINI JANANI.
57. JANANI MAA SAYI JANANI MAA(3)
PREMA VAHINI MAA GNANA VAHINI MAA
DHARMA VAHINI MAA DHYANA VAHINI MAA
PRASHANTI VAHINI CHIRA SUKHA DHAYINI
JAY JAY SAI MAA.
-24-
58. JAYA JAYA ANANDHAMRUTHA VARSHINI
PARTINI VASINI PALAYAMAM
JAYA JAYA HEY HIMATHRUSUTHE
PALAYAMAM AMBA RAKSHAYAMAM
PARI PALAYAMAM AMBA RAKSHAYAMAM.
59. JAYA JAYAJAYA JAGA VANDHINI MAA
JAYA PARAMESHA HRUTHVASINI MAA
ADHI SHAKTHI PARA BRAHMASWARUPINI
JAGA JANANI CHATHUR VEDA VILASINI
SAMBHAVI MOHINI MATA BHAVANI
SAMBHAVI SHANKARI MOKSHA PRADAYINI.
60. JAYA JAYAJAYA DEVI NARAYANI
JANANA MARANA BHAYA HARINI
DHUKKA VINASHINI JAGAT PARIPALINI
JAYA JAYAJAYA SAI JAGAT JANANI
JAGAT JANANI SUBHAKARINI
JAYA JAYAJAYA DEVI JAGAT JANANI
61. MANGALA KARINI MAHALAKSHMI
SHANKATA NASHINI SHRI SHIVA SHANKARI (MANG)
VIDHYA DHAYINI VEENA VANI
SATYA SWARUPINI PARTINI VASINI.
62. NAMO SHARADA NAMO SHARADA NAMO SHARADA MATA
HE VIDYA BUDDHI PRADAYINI
MA VINA PUSTAKA DHARINI
BHAVA BHANJANI MANORANJANI
SATYA SAISHVARI MATA
SATYA SAISHVARI SATYA SAISHVARI SATYA SAISHVARI MATA
SATYA SAISHVARI MATA
63. OM JAGAT JANANI SAI MATA
OMKARA RUPINI SAI MATA (OM JAGAT..)
ABHAYA PRADAYINI SAI MATA
SAI MATA SATYA SAI MATA
ANATHA RAKSHAKI SAI MATA (2)
64. PARTHIPURI MAATHA SRI SATHYA SAYI MATHA
DAYA KARO MATA SAI KRUPA KARO MATA
MERE JANAM JANAMKE SAATHI MERE JEEVAN KE ADHAAR
TERE CHARANO KI PYASI MUJHE DHARSHAN DO MATA.
65. PARTISHWARI JAGAT JANANI
JAYA JAYAJAYA HE SAI JANANI (PARTI…)
VEDA KALAMAYI DEVI BHAVANI
NADA VIDYAMAYI NARAYANI
KARUNA SADANI KARUNAMAYI MA
CHARANAM SHARANAM SAI MA
JAYA JAYAJAYA HE SAI JANANI
-25-
66. PRANAMAMI SHRI DURGE SAI NARAYANI
JAY JAGADHAMBE AMBE BHAVANI (PRANAMAMI …)
MAHISHA SURA SAMHARINI (AMBA)
MAHA MAYA DHUKHA HARINI.
67. SADGURU SAI SARASWATHI
BRAHMA DEVA SAKHI BHARATI
MANGALA MANJULA VAG VILASHINI
VEENA VADHINI KALAVATHI
HAMSAVAHINI VIDHYA DHAYINI
VEDA MATA SRI SAI BHAGHAVATI.
68. SAISHWARI CHANDRA MUKHI
SHARANAGATHA PARI PALINI
SHASWATHA ANANDA DAYANI
SHARANAM SHARANAM JAGAN MAYI
JAGAN MAYI, DAYA MAYI, KRUPA MAYI.
69. SAISHWARI AMBA JAGADISHWARI
KALYANI KANCHI PURI KAMAKSHI (SAI)
PARTISHWARI AMBA PARAMESHWARI
MATANGI MADHURAPURI MEENAKSHI.
70. SARVA MANGALA SAYI JANANI
PARTINIVASINI PARAMASHIVANI (SARVA MANGALA …)
MATA MAHESHWARI DURGA BHAVANI
AADHI PARASAKSTHI SAI NARAYANI
JAGADODHARINI BHAVA BHAYA HARINI.
71. SHRI MATA JAGAN MATA
SAI MAA SASI GOWRI MATA
DHARANI MATA PARI PURANI MAA
JAGA DHARANI MATA BHAYA HARINI MATA
72. SRIKARI KRUPA KARI KSHEMANKARI SAYEESHWARI
SHANKARI ABHAYANKARI SUBHANKARI SAYEESHWARI
THANDAVAKELI PRIYANKARI BHAIRAVI PRALAYANKARI
SARVESHWARI SUNDARI DAYAKARI MAHESHWARI
73. TRILOKA PALINI JAGADISHWARI
SADANANDA RUPINI SAISHWARI (TRILOKA PALINI …)
KARUNYA LAVANYA KADAMBARI
PARTISHWARI AMBA PARAMESHWARI.
74. TRIPURA SUNDARI MAA AMBA DAYA SAGARI MAA
SUNDARA VADANI MAA AMBA SUGUNA MANOHARI MAA
JAYA JAGAT JANANI MAA AMBA JAGADODHARANI MAA
PARTINIVASINI MAA AMBA PAPA VIMOCHANI MAA.
-26-
75. VARUVAI VARUVAIVARUVAI AMMA
THIRUVE URUVAI VARUVAI AMMA
IRULAI NEEKIDA VARUVAI AMMA (MANA)
UNDHAN ARULAI POZHINDHIDU SAI AMMA
KALYANI KARUMARI KAMAKSHI NEEYE
MAHALAKSHMI MATANGI MEENAKSHI NEEYE
VARALAKSHMI VARAGI VISHALAKSHI NEEYE
ULAHALUM MAYE PRASHANTI THAYE
AMMA (4).
76. VEDA KALA MAYI NADASWARUPINI
KADHAMBA PRIYA KARUNA SAGARI
VEENA VENU MRUDHANGA VINODHANI
NAGABHARANI BHUSHANI RANJANI
-27-
S H I V A
77. ARUNACHAL SHIVA (3X) ARUNA SHIVA
AKSHYALINGA ATMA LINGA
TEJOMAYA VIGRAHALINGA
IHA BARA SUKHA DAYAKA ISHA, IHA BARA SUKHA DAYAKA
IHA BARA SUKHA DAYAKA SAI, IHA BARA SUKJHA DAYAKA
OM NAMAH SHIVAYA (3X)
78. AUM NAMA SHIVAYA SHIVAYA NAMA AUM (2)
SHIVA SHIVA HARA HARA HARAYA NAMA OM
HARA HARA SHIVA SHIVA SHIVAYA NAMA OM
HARA HARA MAHADEVA HARA HARA MAHA DEVA (AUM NAMA …)
DAMA DAMADAMADAMA DAMARU BHAJE
DHIMI THAKA DHIMI THAKA MRUDHANGA BHAJE
HARA HARA MAHADEVA HARA HARA MAHADEVA
79. BHASMA BHUSHITANGA SAI CHANDRA SHEKHARA
BHALA NETRA SHULADHARI SAI SHANKARA (BHASMA BHUSHITANGA …)
SAMA GANA PRIYAKARA SAI SHANKARA
HARA HARAHARA SHIVA SHAMBHO NATANA SHEKHARA
PARTIVASA SAI DEVA SAI SHANKARA
SAI SHANKARA (SATYA) SAI SHANKARA
80. BHOLA BHANDARI BABA SHIVA SHIVASHIVA SAI BABA
ANATHA RAKSHAKA DEENADAYALA PATITHA PAVANA SAI BABA (BHOLA
BHANDARI …)
YOGESHWARA SAI MURARI YOGESHWARA HEY TRIPURARI
NITHYANANDA BRAHMANANDA PREMANANDA SAI BABA.
81. BHOLANATH HARE JAGADEESHA
SHAILESHWARA HARA UMA MAHESHA (BHOLANATH HARE …)
BHAVA BHAYA HAARI HEY TRIPURARI
SHIVA GANGADHARA SAI MURARI
BHOLANATH BHOLANATH
SAINATH SAINATH.
82. BOLO BOLO SAB MIL BOLO OM NAMA SHIVAYA
OM NAMASHIVAYA OM NAMASHIVAYA (BOLO …)
JOOT JATAMEY GANGADHARI
TRISULADHARI DAMARU BAJAVEY
DAMA DAMADAMADAMA DAMARU BAJA
GOONJ UTHA OM NAMASHIVAYA
OM NAMAH SHIVAYA (3)
HARI OM NAMAH SHIVAYA.
-28-
83. BRAHMA MURARI SADA PUJHITA NAMAH SHIVAYA NAMH SHIVAYA
BILVARCHANA PRIYA BHAVANI SHANKAR NAMAH SHIVAYA NAMHA SHIVAYA
MRITUNJAYA MAHADEVA MAHESHVARA NAMAH SHIVAYA NAMAH SHIVAYA
BHASMODDHULITA TEJO VIGRAHA NAMAH SHIVAYA NAMAH SHIVAYA
LINGODHBHAVAKARA SAI MAHESHVARA NAMAH SHIVAYA NAMAH SHIVAYA
NAMAH SHIVAYA NAMAH SHIVAYA
OM NAMAH SHIVAYA SHIVAYA NAMAH OM
84. CHANDRASHEKHARAYA NAMAH OM
GANGADHRAYA NAMAH OM (CHANDRASHEKHARAYA …)
OM NAMAH SHIVAYA NAMAH OM
HARAHARA HARAYA NAMAH OM
SHIVA SHIVA SHIVAYA NAMAH OM
SATYA SAISHWARAYA NAMAH OM
85. DAM DAMDAMDAM DAMARU BHAJE
HARA BHOLA NATHA SHIVA SHAMBHO BHAJEY
HARA SAI NATH SHIVA SHAMBHO BHAJEY
GHANA GHANAGHANAGHANA GHANTA BHAJEY
GOWRI NATHA SHIVA SHAMBHO BHAJEY
HARA SAINATHA SHIVA SHAMBHO BHAJEY.
86. DAYA KARO SHIVA GANGADHARI
KRUPA KARO SHIVA HEY TRIPURARI (DAYA KARO …)
NAMA MADHURA SHUBA MANGALA KARI
ALKHANIRANJANA THRISHULADHARI
DAYA KARO (3) BHOLA BHANDARI.
87. DEVA DEVOTTAMA DEENA SAMRAKSHAKA
DEVAADI DEVA DAYA MAYA
SRI SAI DEVA KRUPA MAYA (DEVA DEVOTTAMA …)
PATHITHODHARA PAPAVIDHOORA
PARTIVIHARA PARAMESHWARA
BHASMOTH BHAVA KARA BHAVA BHAYA NASHA
SRI SAI DEVA KRUPA MAYA
88. DHIM DHIM DHIMI DHIMI NATANA SHIVA
THANDAVA KHELE VILASHA SHIVA
LEELA MANUSHA VESHA SHIVA
LINGOD BHAVA HARA SAI SHIVA
SAI SHIVA HARA BALA SHIVA.
89. DHIMITA DHIMITA DHIM (2) NACHE BHOLA NAATH
NACHE BHOLA NAATH (4) (DHIMITA DHIMITA DHIM …)
MRUDANGA BOLE SHIVA SHIVASHIVA OM
DAMARU BOLE HARA HARAHARA OM
VEENA BOLE SAI RAM SAI RAM
NACHE BOLA NAATH (4).
-29-
90. GANGADARA GANGADARA HARA GANGADHARA (3)
KAILASA VASA GANGADHARA HARA GIRISHAVASA GANGADHARA
GANGADHARA GANGADHARA HARA GANGADHARA GANGADHARA (2)
BHAKTAVATSALA GANGADHARA SHIVA PARVATI RAMANA GANGADHARA
GANGADHARA GANGADHARA HARA GNGADHARA GANGADHARA (2)
PARTIPURISHA GANGADHARA SHIVA PARAMADAYULU GANGADHARA
GANGADHARA GANGADHARA HARA GANGADHARA GANGADHARA (2).
91. GANGA JATADHARA GAURI SHANKARA GIRIJA MANARAMANA
MRITYUNJAYA MAHADEVA MAHESHWARA MANGALA SUBHA CHARANA
NANDI VAHANA NAGA BHUSHANA
NIRUPAMA GUNA SADANA
NATANA MANOHARA NILAKANTHA SAI
NIRAJA DALA NAYANA
92. GAURINATHYA VISHWANATHAYA SAI NATHYA NAMAH SHIVAYA
GUNATITAYA GUNADHARAYA GUNARNAVAYA NAMAH SHIVAYA
KALAKALAYA KALATITAYA KALARUPAYA NAMAH SHIVAYA
PREMA RUPAYA PARTIVASAYA SAI BABABYA NAMAH SHIVAYA
93. HARA BOLO SHANKARA BHOL
SAILESHWARA HARA VISHVAM BARADARA (HARA)
CHANDRA SURYA PRALAYAGNI NETRA DHARA
SHAKTHI SAHITHA SIVA NATANA MANOHARA
94. HARA HARAHARAHARA MAHADEVA
SHIVA (4) SADA SHIVA
OM NAMO NAMO NAMAH SHIVAYA
OM HARA (4) MAHADEVA
OM SHIVA (4) SADA SHIVA
OM NAMO NAMO NAMAH SHIVAYA
BRAHMA VISHNU SURARCHITAYA
OM NAMO NAMO NAMAH SHIVAYA
UMA GANESHA SHARAVANA SEVITA
OM NAMO NAMO NAMAH SHIVAYA
OM NAMO NAMO NAMAH SHIVAYA. (2)
95. HARA HARA GANGE HARA HARA GANGE
HEY NATARAJA HEY SHIVARAJA HARA HARAHARAHARA GANGE
(HARAHARA …)
NATANA SHEKHARA HEY SHIVA SHANKARA
HARA HARAHARAHARA GANGE (HARA)
SHANKARA SHIVA SHANKARA SHIVA SHANKARA SHANKHARA SAI
PARTIPURISHWARA JAYA GANGADHARA
HARA HARAHARAHARA GANGE (HARA)
SHANKARA SHIVA SHANKARA SHIV SHANKARA SAI
-30-
96. HARA HARA SHANKARA JAYA JAYA SHANKARA
DEVA MAHESHWARA HEY PARAMESHWARA
PARVATHI NAYAKA PAHI SHANKARA
SHAMBHO MAHADEVA (3)
HARA HARA SHANKARA JAYA JAYA SHANKARA
NANDHI VAHANA NAGA BHUSHANA
PARVATHI NAYAKA PAHI SHANKARA
SHAMBHO MAHA DEVA (3)
97. HARA (2) SHANKARA SAMBA SADASHIVA ISHA MAHESHA
THANDAVA PRIYAKARA CHANDRA KALADHARA ISHA PARESHA (HARA)
AMBA SUDHA LAMBODHARA VANDITHA ISHA MAHESHA
THUNGA HIMACHALA SHRUNGA NIVA SITA ISHA PARESHA
98. HARA SHIVA SHANKARA BHOLEY NATH
SHIRDIPURESHWARA SAYI NATH
HARA SHIVA SHANKARA BOLE NATH
PARTI PURISHWARA SAI NATH
AHI BHUSHANA SHIVA GOWRI NATH
PARAMASUMANGALA SAI NATH
GIRIJA RANGA PARAMANANDA SAMADHIPRIYA GANGA NATH.
99. HARA SHIVA SHANKARA SASHANKA SHEKHARA
HARA BHUM HARA BHUM BHUMBHUM BOLO
BHAVA BHAYANKARA GIRIJA SHANKARA
DHIMI DHIMIDHIMI THAKA NARTHANA KHELO.
100. HARI AUM TAT SAT NAMA SHIVAYA
SAI AUM TAT SAT NAMA SHIVAYA
SAI OM TAT SAT NAMAH SHIVAYA (HARI OM TAT …)
SHIVA SHIVA SHIVAYA NAMAH SHIVAYA
SAI OM TAT SAT NAMAH SHIVAYA
HARI OM TAT SAT NAMAH SHIVAYA
SAI OM TAT SAT NAMAH SHIVAYA
SHIVA SHIVA SHIVAYA NAMAH SHIVAYA
SAI OM TAT SAT NAMAH SHIVAYA (2)
101. HEY SHIVA SHANKARA NAMAMI SHANKARA
SHIVA SHANKARA SHAMBHO
HEY GIRIJAPATHI BHAVANI SHANKARA
SHIVA SHANKARA SHAMBHO. (3)
102. HEY INDU SHEKARA RAJA SHIVA RAJA SHANKARA
SAI RAJA SHANKARA (HEY INDU …)
HEY HARA HARA SHIVA SHIVA PINAKA VAIBHAVA RAJA SHANKARA
SHIVA RAJA SHANKARA SAI RAJA SHANKARA.
-31-
103. HUM SAB BOLE NAMAH SHIVAYA HARA HARAHARAHARA
MAHADEVA HARA HARAHARAHARA MAHADEVA
TERE DHYAAN MEIN KHOYE HUM SAB NISA DIN TERA BHAJAN KAREIN
HARA HARAHARAHARA MAHADEVA OM (2)
TUM HI BADE DAYALU HO SHANKER TUM HI BADE KRIPALU HO
SATYA SAI HAI NAAM TUMHARA JAG KE TUM RAKHVALE HO
HARA HARAHARAHARA MAHADEVA OM (2X)
104. JAYA HEY JAYA HEY
JAI JAI SHANKARA JAYA HEY
JAYA SHAMBHO SHIVA SHAMBHO SWAYAMBHO.
105. JAYA JAGADEESHA HARE JAYA GOVINDA HARE
NITAYĀNANDA BRAHMĀNANDA JAYA GOPĀLA HARE
ARUNĀCHALA SHIVA OM TRISHOOLA DHĀRI SHIV OM
HARI NĀRĀYANA OM BĀLĀSĀYEE NĀRĀYANA OM
JAYA DEVI BHĀRATI VIDYĀ DĀYINI ANNAPOORNA MĀTĀ OM
106. KAILASAPATHE MAHADEVA SHAMBO
HARI OM NAMASHIVAYA (2)
HEY SHIVA SHANKARA SAI SHANKARA OM NAMA SHIVAYA
HEY TRIPURARI BHAVA BHAYA HARI OM NAMAH SHIVAYA
HEY PRALAYANKARA HARA HARA SHANKARA OM NAMAH SHIVAYA
OM NAMAH SHIVAYA SAI OM NAMAH SHIVAYA
SHIVAYA NAMAH OM NAMAH SHIVAYA.
107. LINGODH BHAVAKARA LINGESHWARA
PARTISHWARA MAM PAHI PRABHO
PAHI PRABHO MAM PAHI VIBHO.
108. MRUTHYUM JAYAYA NAMAH AUM
TRIAMBAKAYA NAMAH OM
LINGESHWARAYA NAMAH OM
SAISHWARAYA NAMAH OM
OM NAMAH SHIVAYA NAMAH OM (4)
109. NAMAMI BRAHMA NAMAMI VISHNU
NAMAMI MAHESHWARA
SMARAMI BHRAHMA SMARAMI VISHNU
SMARAMI MAHESHWARA
SMARAMI SAISHWARA
110. NAMAH PARVATHI PATHAYE HARA HARA
HARA HARA SHANKARA MAHADEVA
HARA HARAHARAHARA MAHADEVA
HARA HARAHARAHARA MAHADEVA
SHIVA SHIVASHIVASHIVA SADASHIVA.
MAHADEVA SADASHIVA
SADASHIVA MAHADEVA,
-32-
111. NANDISHWARA HEY NATARAJA
NANDATMAJA HARI NARAYANA
NARAYANA HARI NARAYANA
NARAYANA SAI NARAYANA
NAGABHARANA NAMAH SHIVAYA
NADASWARUPA NAMO NAMO
NARAYANA HARI NARAYANA. (2)
112. NATARAJA HEY TRIPURARI
JAYA HEY JAYA HEY SHAMBHO (NATARAJA …)
NANDHI VAHANA NAGA BHARANA
BHALA LOCHANA PRAMASHIVA
PAVANA CHARANA PAHI MAHESHA
113. NATARAJA NATARAJA
NARTANA SUNDARA NATARAJA
SHIVA RAJA SHIVA RAJA
SIVAKAMI PRIYA SHIVARAJA
CHIDHAMBARESA NATARAJA
PARTIPURISHA NATARAJA
114. NIRUPAMA GUNA SADANA CHARANA NIRAJADALA NAYANA
KASHAYAMBARA VESHA DHARANA KALIYUGA AVATHARA
NITHYA RANJANA NIRMALA CHARITHA NIRUPAMA YOGINDRA
MAHA TEJA NATARAJA VIRAJA
AASHA PASA NASA ISHA
115. OM SHIVAYA OM SHIVAYA
SHAMBHO SHANKARA OM SHIVAYA
SHAMBHO SHANKARA OM SHIVAYA
SHAMBHO SHANKARA OM SHIVAYA.
116. OM NAMO BHAGAVATE VASUDEVAYA
HARI OM NAMO BHAGAVATE VASUDEVAYA
OM NAMAH SHIVAYA OM NAMO NARAYANA (2)
OM NAMO BHAGAVATE VASUDEVAYA
117. SAI MAHADEVA SATYA SAI MAHA DEVA
PARTIPUREESHWARA HEY SAI BABA MAHESHWARA HEY (SAI MAHA..)
NIRUPAMA GUNA SADANA SAI NIRAJA DALA NAYANA
VIBHUTHI SUNDARA HEY SAI BABA MAHESHWARA HEY.
118. SHAILA GIRISHWARA UMA MAHESHWARA
KASHI VISHVESHWARA SADA SHIVA
SADA SHIVA SADA SHIVA
SADA SHIVA SHAMBO SADA SHIVA.
119. SHAMBHO SHANKARA SHIVA SHAMBHO SHANKARA
SHAMBHO SHANKARA SAMBHA SADASHIVA SHAMBHO SHANKARA
PARTI NAYAKA PARMESHA PAHI MAM (2)
SHAMBHO SHANKER SAMBHA SADASHIVA SHAMBHO SHANKARA
-33-
120. SHAMBHO MURARE SHANKAR MURARE
MURAHARA PHANIDHARA SHANKARA MURARE
SHAMBHO MURARE SHANKAR MURARE
MURAHARA PHANIDHARA SHANKARA MURARE
121. SHANKARA (4) SHAMBHO SHANKARA
SHIVA SHAMBHO HARA SHAMBHO SHIVA SHIVAHARA SHAMBHO
SHIVA SHAMBHO HARA SHAMBHO
SHAMBHO SHANKARA SAAYEESHA
TRISHOOLA DHAARI TRINETRA DHARI
SHIVA SHAMBHO HARA SHAMBHO
SHAMBHO SHANKARA SAAYEESHA
122. SHANKARA SADASHIVA CHANDRASHEKARA
CHANDRASHEKARA SAI SHANKARA
NEELAKANTA SHOOLADHARI SAI SHANKARA
PHAALA NETRA TRIPURA HARI SAI SHANKARA
CHANDRASHEKARA SAI SHANKARA
SAI SHANKARA SATHYA SAI SHANKARA
123. SHIVA MAHESHWARA (3) SAYI RAM
SHIVA MAHESHWARA SHIVA SHANKARA SHIVA MAHADEVA SAI RAM
KAILASHA VASA MAHESHWARA
JAGADHISHWARA HARA MAHA DEVA
THRIBHUVANA PALA BABA SAI DEVA.
124. SHIVAYA PARAMESHWARAYA CHANDRA SHEKHARAYA NAMAH
OM
BAVAYA GUNA SAMBHAVAYA SHIVA THANDAVAYA NAMAH OM
SHIVAYA PARAMESHWARAYA CHANDRA SEKHARAYA NAMHA OM
BAVAYA GUNA SAMBHAVAYA SHIVA THANDAVAYA NAMAH OM.
125. SHIVA SHAMBHO SHAMBHO SHIVA SHAMBHO MAHA DEVA
HARA HARAHARAHARA MAHA DEVA SHIVA SHAMBHO MAHA DEVA
HALA HALADHARA SHAMBHO ANATHA NATHA SHAMBHO
HARI OM HARI OM HARI OM NAMAH SHIVAYA
HARI OM OMOM HARI OM OMOM HARI OM NAMAH SHIVAYA.
-34-
R A M A
126. AATHMANIVASI RAM (2)
DASARATHA NANDANA RAMA JAYA JAYA JANAKI JEEVANA RAM
ARANYAVASI RAM (2)
DASARATHA NANDANA RAMA JAYA JAYA JANAKI JIVANA RAM
AYODHYAVASI RAM (2)
DASARATHA NANDANA RAMA JAYA JAYA JANAKI JIVANA RAM
AHALYA UTHANA RAM (2)
DASARATHA NANDANA RAMA JAYA JAYA JANAKI JIVANA RAM
BHAKTHA VATHSALA RAM (2)
DASARATHA NANDANA RAMA JAYA JAYA JANAKI JIVANA RAM
KOUSALYA SUDHA RAM (2)
DASARATHA NANDANA RAMA JAYA JAYA JANAKI JIVANA RAM.
127. ATMA RAMA ANANDA RAMANA
ACHUTA KESAVA HARI NARAYANA (3)
BHAVA BHAYA HARANA VANDHITHA CHARANA
RAGHUKULA BHUSHANA RAJIVA LOCHANA
ADHI NARAYANA ANANTHA SHAYANA
128. AUM SRI RAM JAYA RAM JAI JAI RAM (2)
SITA RAM SITA RAM SITHA RAM
RADHE SHYAM RADHE SHYAM RADHE SHYAM.
SRIMATH DASARATHA NANDANA RAM
CHANDA KIRANA KULA ANDANA RAM
SRIMAT DHASARATHA NANDANA RAM
KOUSALYA SUDHA VARDHANA RAM
VISWAMITHRA PRIYADHANA RAM
RAMA RAMA JAYA RAJA RAM
RAMA RAMA JAYA SITA RAM
129. AYODHYA VASI RAM DASARATHA NANDANA RAM
PATITHA PAVANA JANAKI JEEVANA SEETHA MOHANA RAM (2).
SHRI RAM JAI RAM JAI JAI RAM (5).
130. AYODHYA VIHARI SRI RAMA RAMARAMA
DWARAKA VIHARI SRI KRISHNA KRISHNAKRISHNA (AYODHYA VIHARI…)
SAPTAGIRI VIHARI GOVINDA GOVINDA
NIJA BHAKTHA HRUDAYA VIHARI SRI SAI NATHA DEVA
131. DASARATHA NANDANA RAMA DAYA SAGARA RAMA
RAGHUKULA TILAKA RAMA SATYA SAI SRI PARANDHAMA
AHALYO DHARAKA RAMA SHAPA VIMOCHANA RAMA
SHIRDI PUREESHA RAMA PUTTAPARTI PURI PARANDHAMA.
132. DASARATHE RAMA JAYA JAYA RAMA
RAGHUKULA BHUSHANA RAJA RAMA
SEETHA VALLABHA SUNDARA RAMA
SRI RAMA JAYA RAMA SATYA SAI RAMA.
-35-
133. DANAVA BHANJANA RAMA SAI SHYAMA KOMALA RAM
HEY RAMA RAMA JAYA RAMA SAI RAMA RAMA RAM (DANAVA…)
DASARATHA NANDANA RAMA SAI DAYA SAGARA RAM
HEY DEENON KE PRABHU RAMA SAI RAMA RAMA RAM.
134. DASARATHA NANDANA RAMA DAYASAGARA RAMA
DASAMUKHA MARDHANA RAMA DAITYAKULANTHA RAMA
LAKSHMANA SEVITHA RAMA LAKSHMI MANOHARA RAMA
SUKSHMA SWARUPA RAMA SUNDARA VADANA RAMA.
135. HARE RAM (2) HARE RAMAKRISHNA HARE RAM
MUKUNDA MADHAVA SHRI SAI RAM (HARE…)
GOVINDA GOPALA RADHA KE SHYAM
GIRIDHARA GOPLA MEERA KE SHYAM
BOLO RAM BOLO SHYAM BOLO SAI GHANA SHYAM
BOLO RAM BOLO SHYAM BOLO SAI GHANA SHYAM
136. HEY RAM BHAGAVAN
HEY KARUNA SINDHU RAM
HEY DINA BANDHU SAI RAM
BHAKTA PREMI KO KARUNA KARO SAI
DAYA KARO RAGHU RAM
HEY JANAKI JIVANA RAM
HEY SHIRDIPURISHWARA RAM
HEY DINA BANDHU SAI RAM
137. JAYA JAYA RAMA JANAKI RAMA
RAGHUKULA BHUSHANA RAJA RAMA (JAYA JAYA..)
TAPASA RANJANA TARAKA NAMA
DANAVA BHANJANA KODANDA RAMA
138. JAYA RAMA HARE (2) JAYA SITHA RAMA HARE
JAYA KRISHNA HARE (2) JAYA RADHA KRISHNA HARE
JAYA SAMBA HARE (2) JAYA GIRIJA SAMBA HARE
JAYA RANGA HARE (2) JAYA PANDU RANGA HARE
JAYA SAI HARE (2) JAYA SAI BABA HARE.
139. KALYANA RAMA ANANDA RAMA
RAMA SHRI RAMA JAYA RAMA (KALYANA…)
AVATHARA SAI AVATHARA RAMA
POORNA AVATHARA SATHYA SAI RAMA.
140. KOUSALYATMAJA RAMA CHARAN
VAIDHEHI PRIYA RAMA CHARAN
MARUTI SEVITA RAMA CHARAN
BHARAT ARCHITHA SRI RAMA CHARAN
AHALYODHARAKA RAMA CHARAN
SHANTI NIKETHANA RAMA CHARAN (PRASHANTI)
RAMA CHARAN SADA BHAJE.
-36-
141. PATHITHA PAVANA RAM
PARTHI PUREESHWARA RAM
PAVANA NAAM TARAKA NAAM PAAPA VIMOCHANA RAM
DANAVA BHANJANA RAM
DASARATHA NANDANA RAM
PAVANA NAM TARAKA NAM PAAPAVIMOCHANA RAM.
142. PREMA MUDITA MANASEY KAHO RAMA RAMA RAM RAMA
RAMA RAMRAMA RAMA RAM SHRI RAMA RAMA RAM
PAPA GHATEY DUKHA MITEY LEKEY RAMA NAM
BHAVA SAMUDRA SUKHADA NAVA EKA RAMA NAM
RAMA RAMA RAM RAMA RAMA RAM RAMA RAMA RAM
SHRI RAMA RAMA RAM
PARAMA SHANTI SUKHA NIDHANA DIVYA RAMA NAM
NIRADHARA KO ADHARA EKA RAMA NAM
RAMA RAMA RAM RAMA RAMA RAM RAMA RAMA RAM
SHRI RAMA RAMA RAM
PARAMA GOPYA PARAMA DIVYA MANTRA RAMA NAM
SANTA HRUDAYA SADA VASATHA EKA RAMA NAM
RAMA RAMA RAM RAMA RAMA RAM RAMA RAMA RAM
SHRI RAMA RAMA RAM
MAATA PITA BANDHU SAKHA SUBA HI RAMA NAM
BHAKTA JANARA JIVANA DHANA EKA RAMA NAM
SHRI RAMA RAMA RAM RAMA RAMA RAM
RAMA RAMA RAM SHRI RAMA RAMA RAM
143. RAGHUVIRA RANADHIRA RAMA RAMA RAM
RAKUMAYI VITTHALA SHYAMA SHYAMA SHYAM (RAGHUVIRA …)
SUKUMARA SUNDARA RAMA RAMA RAM
SHIRDISHA PARTHISHA RAMA RAMA RAM
JAYA JAYA RAM SITA RAM (3)
144. RAGHUPATHE RAGHAVA RAJA RAMA
O RAJA RAMA O SEETHA RAMA (RAGHUPATE…)
DASARATHA NANDANA RAJA RAMA KOUSALYATMAJA SUNDARA RAMA
RAMA RAMA JAYA RAJA RAMA RAGHAVA MOHANA MEGHA SHYAMA
JAI JAI RAM JAI JAI RAM
JAI JAI RAM JAI JAI RAM JAI JAI RAMA RAMA SITHA RAM
PATHITA PAVANA SEETAPATHE RAMA
O RAJA RAMA O SEETARAMA .
145. RAGHUPATHI RAGHAVA RAJA RAM
PATHITHA PAVANA SITHA RAM (3)
RAMA RAMA JAYA RAJA RAM RAMA RAMA JAYA SITA RAM (3)
RAMA RAMARAMARAMARAMARAMA RAM (2)
146. RAGHUPATHE SRI RAMACHANDRA RAGHAVA DAYANIDHE
MADHAVA SRI RADHIKESHA GOVINDHA HARE KRISHNA
PASUPATHE SRI PARVATHEESA SHANKARA SADASIVA .
-37-
147. RAMA SHRI RAM CHANDRA JAYA JAYA RAMA
KARUNA BHI RAMA KAMANIYA NAMA
RAMA SRI RAMA CHANDRA JAYA 2 RAMA
KODANDA RAMA KALIYANA RAMA
SHARANAGATA PARIPALANA SRI CHARANA RAMA
RAMA SRI RAMA SAI RAMA
KAMALA VIJAYA RAMA SAKETA RAMA
148. RAMASUMIRAMANA (2)RAMASUMIRAMANA RAM
JANAKI VALLBHA DASARATHA NANDANA
RAMACHANDRA SRI RAM
BHAJAMANA SITHA RAM RAM BHAJAMANA SITHA RAM
BHAJAMANA RADHE SHYAM SHYAM BHAJAMANA RADHE SHYAM
BHAJAMANA SAI RAM RAM BHAJAMANA SAI RAM.
149. SRI RAMACHANDRA JAYA RAMACHANDRA
RAGHUVEERA RANADHIRA RAGHUKULA RAMA (SRI…)
DASARATHA NANDANA DHAYABHI RAMA
DANAVA BHANJANA KODANDA RAMA
KALYANA RAMA KAMANIYA RAMA
RAGHUVEERA RANADHIRA RAGHUKULA RAMA.
150. SHATHA BAR KAHORE SAI RAM
SAI RAM SAI RAM SAI RAM
HEY MANGALA NAYANA RAM HEY GOPI JEEVANA SHYAM
HEY SHIRDI KE BHAGAVAN HEY PRASHANTI NILAYA RAM
SHATHA KOTI NAMANA SAI RAM
SAI RAM SAI RAM SAI RAM.
-38-
KRISHNA
151. ANANDA SAGARA MURALIDHARA
MEERA PRABHU RADHE SHYAMA VENU GOPAL
NANDA YASHODA ANANDA KISHORA
JAI JAI GOKULA BALA JAI SAI GOPALA.
152. BALA GOPALA JAI JAI SAIRAM
PREMA BHARO DIL MEIN HAMARE SAIRAM
HAMARE SAIRAM BADE PYARE SAIRAM
PREMA BHARO DIL MEIN HAMARE SAIRAM (BALA GOPAL…)
HUM BHAKTON KE TUM EK SAIRAM
TUMHARE JAGAT MEIN BADA PYAARA PYAARA NAAM
SANG RAHO HARDAM HAMARE SAIRAM
153. BALA GOPALA SAI BALA GOPALA
DEVAKI NANDANA GOPALA (BALA GOPALA…)
VASUDEVA NANDANA GOPALA
YASHODA BALA GOPALA
NANDA GOPALA ANANDA GOPALA
SAI GOPALA SATYA SAI GOPALA
154. BOLO NARAYANA JAI JAI VITTHALA
SAI NARAYAN RANGA RANGA VITTHALA (BOLO…)
GOVINDA VITTHALA RAKUMAYI VITTHALA
GOPALA VITTHALA PANDURANGA VITTHALA
SRI RANGA VITTHALA SAI RANGA VITTHALA
155. CHITTA CHORA YASHODA KE BAL
NAVANEETHA CHORA GOPAL
GOPAL (3)
GOVARDHANA DHARA GOPAL.
156. GIRIDHARI MURARI GOVINDA
GHANA SHYAMA MURARI GOPALA (GIRIDHARI…)
RADHE KRISHNA MURARI GOVINDA
SATYA SAI MURARI GOPLA.
157. GOPALA RADHA LOLA
MURALI LOLA NANDALALA (SAI)
GOPALA RADHA LOLA
KESHAVA MADHAVA JANARDHANA
VANAMALA BRINDAVANA BALA
MURALI LOLA NANDALALA
-39-
158. GOVINDA HARE GOPALA HARE HEY GOPI GOPA BALA
GOVINDA HARE GOPALA HARE HEY MURALI GANA LOLA
GOVINDA HARE GOPALA HARE HEY RADHA RAMANA LOLA
GOVINDA HARE GOPALA HARE HEY NANDA GOPA BALA..
159. GOVINDA KRISHNA JAI GOPALA KRISHNA JAI GOPALA BALA
BALA RADHA KRISHNA JAI
KRISHNA JAI (3)
KRISHNA (4) JAI
GOPIKAMALA HARI PYARI MAYI MEERA MANA VIHARI
MADANA MOHANA MURALIDHARI KRISHNA JAI
KRISHNA JAI (3)
KRISHNA (4) JAI.
160. GOVINDA KRISHNA VITTALA
VENU GOPALA KRISHNA VITTALA
PANDURANGA VITTHALE
JAYA PANDURANGA VITTHALE.
161. GOVINDA MADHAVA GOPALA KESHAVA
JAYA NANDA MUKUNDA NANDA GOVINDA RADHE GOPALA
GOVINDHA MADHAVA GOPALA KESHAVA
GIRIDHARI GIRIDHARI JAYA RADHE GOPALA
GHANASHYAMA SHYAMA SHAYAMA JAI JAI RADHE GOPALA
JAYA NANDA MUKUNDA NANDA GOVINDA RADHE GOPALA
162. GURUVAYUR PURA SHRI HARI KRISHNA NARAYANA GOPAL
MUKUNDA MADHAVA MURALIDHARI NARAYANA GOPAL
MADHAVA MADHUSUDANA HARI NARAYANA GOPAL
MOHANA MURALIDHARI MURARI NARAYANA GOPAL
GOVARDHANA GIRIDHARI MURARI NARAYANA GOPAL
NARAYANA GOPAL SHRI HARI NARAYAN GOPAL
NARAYANA GOPAL SAI NARAYAN GOPAL
GOVARDHANA GIRIDHARI MURARI NARAYANA GOPAL
MUKUNDA MADHAVA MURALI DHARI NARAYANA GOPAL
163. HARI HARI NARAYANA
HARI GOVINDA NARAYANA
HARI GOPALA NARAYANA
HARI HARI NARAYANA (HARI HARI..)
HRISHIKEHSA NARAYANA
PARTISHA NARAYANA
164. HARI (4X) SMARANA KARO
HARI CHARANA KAMALA DHYANA KARO (HARI HARI..)
MURALI MADHAVA SEVA KARO
MURAHARA GIRIDHARI BHAJANA KARO
-40-
165. HARI NAAM GAATE CHALO SAI NAAM GAATE CHALO
MADHAVA GOVINDA GOVINDA MADHAVA NAAM GAATE CHALO (HARI
NAAM…)
GOVINDHA VITTALA GOPALA VITALA
JAYA PARTHI VITTALA JAI SAI VITTALA
MADHAV GOVINDA GOVINDA MADHAVA NAAM GAATE CHALO.
166. HEY GOVINDA HEY ANANTHA NANDA GOPALA
MOHANA MURALIDHARA SHYAMA GOPALA
MANDHARA GIRIDHARI HARE NATAVARALALA
MADHAVA KESHAVA MADANA GOPALA.
167. HEY MADHAVA HEY MADHUSUDANA
DAMODHARA HEY MURALIDHARA (HEY…)
MANA MOHANA HEY YADHU NANDANA
DHEENAVANA BHAVA BHAYA BHANJANA.
168. HEY KRISHNA HEY KRISHNA
VITALA JAYA PANDURANGA PANDURANGA VITALA JAYA PANDURANGA
NANDAKISHORA SHYAMA GOPALA
SHYAMA GOPALA MADHANA GOPALA
VITALA JAYA PANDURANGA PANDURANGA VITALA JAYA PANDURANGA
PANDURANGA (4)
VITALA JAYA PANDURANGA PANDURANGA VITALA JAYA PANDURANGA.
169. JANARDHANA NANDALALA GOVINDA GOPALA
HARE KRISHNA HARE KRISHNA
KRISHNA KRISHNA GOPALA
SAI KRISHNA GOPALA
170. KALYANA KRISHNA KAMANIYA KRISHNA
KALINGA MARDHANA SRI KRISHNA
GOVARDHANA GIRIDHARI MURARI GOPI MANA SANCHARI (MURARI)
BRINDAVANA KE TULASI MALA
PITAMBHARA DHARI MURARI.
171. KAMALA NAYAN PRABHU KAMALA PATE
KAMALASANA PRABHU KAMALAKANTA
KAMALANABHA PRABHU KAMALA RAMANA
KAMALESHWARA PRABHU KAMALAKANTHA
172. KESHAVA MADHAVA JAYA DEVA MADHUSUDANA
NETHRA KAMALA DALA ATHIVA MANOHARA
ANTHARAYAMI PRABHU PARAMESHWARA
MAYA MANUSHA VESHA LEELA DHARA
JAYA DEVA MADHUSUDANA.
-41-
173. KRISHNA KRISHNA MUKUNDA JANARDHANA
KRISHNA GOVINDA NARAYANA HAREY
ACHUTHANANDA GOVINDA MADHAVA
SACHITHANANDA NARAYANA HARE
174. KRISHNA RAMA GOVINDA GOKULA NANDANA GOPALA
RAMAKRISHANA GOVINDA JAI BRINDAVANA GOPALA
SAIKRISHNA GOVINDA PARTIPUREESHWARA GOPALA
SAI RAM SAI SHYAM
GOPI MANOHARA GOKULA BALA SAI MURARI.
175. KRISHNA MADHAVA MADHAVA KRISHNA
KRISHNA MADHAVA SAI HARE (KRISHNA…)
BRINDHAVANA SANCHARI SHYAMA GOPALA
JAYA MADHUSUDANA JAYA NANDALALA
JHOOLANA JHOOLE MERE SAI NANDALALA.
KRISHNA MADHAVA SAI HARE
176. KSHRIRABDHI SHAYANA NARAYANA
SRI LAKSHMI RAMANA NARAYANA
NARAYANA HARI NARAYANA
NATA JANA PARIPALA NARAYANA
VAIKUNTA VAASA NARAYANA
VAIDEHI RAMANA NARAYANA
NARAYANA HARI NARAYANA
NARA HARI ROOPA NARAYANA.
177. MADHAVA MURAHARA MADHURA MANOHARA GIRIDHARA
GOPALA
HEY GIRIDHARA GOPALA (3X)
NANDA KUMARA SUNDAARAKARA
BRINDAVANA SANCHARA
MURALI LOLA MUNIJANABALA (GIRIDHARA GOPALA)
KOWSTHUBAHARA MOUTIKAADHARA
RADHA HRIDAYA VIHARA
BHAKTODHARA BALA GOPALA (GIRIDHARA GOPALA)
GOPARIBALA GOPILOLA
GOVARDHANA GIRIDHARA
NANDAKUMARA NAVANITA CHORA (GIRIDHARA GOPALA)
178. MADHUVANA MURALI GUNA GAO
MADHUSHUDANA HARI NAMA BHAJO (MADHUVANA…)
BRAJA GOPI PRIYA RADHE SHYAMA NAAM
RAGHUPATI RAGHAVA RAJA RAM NAAM
HRIDAYA VIHARI SHRI SATYA SAI RAM
GOWRI MANOHARA SHANKARA NAAM BHAJO.
-42-
179. MADHUSUDHANA HEY MURALIDHARA
MADHAVA KESHAVA DEVADI DEVA (MADHUSUDANA…)
MANAMOHANA JAYA NARAYANA
NARAYANA SAI NARAYANA
BHUVANA BHARANA VANDITA CHARANA.
180. MADHURA MADHURA MURALI GHANA SHYAMA
MATHURADIPATE RADHE SHYAM (MADHURA…)
SURADASA PRABHU HEY GIRIDHARI
MEERA KE PRABHU HRUDHAYA VIHARI.
181. MANA MOHANA NANDALAL.
MANA MOHANA MADHU SUDANA BRINDAVANA NANDALAL
MANA MOHANA NANDALAL
BRINDAVANA NANDALAL
MANA MOHANA MADHU SUDANA BRINDAVANA NANDALAL.
182. MURALIDHARA MURAHARA NATAVARA
GOPI JANA PRIYA GIRI DHARA
BRINDAVANA SANCHARA JAGATODARA
YASOHODA BALA NANDA KUMARA.
183. NANDALALA YADHU NANDALALA
BRINDHA VANA GOVINDA LALA
RADHA LOLA NANDA LALA
RADHA MADHAVA NANDA LALA.
184. NANDALAL (3) YADHU NANDALAL
NANDALALA NAVANEETHA CHORA
RADHA PYARE NANDA LAL
MAYI MEERA MANASA CHORA
HRUDHAYA VIHARI NANDALAL
PARTI VIHARI NANDALAL.
185. NANDA LALA NANDA LALA
NANDA GOPA NANDANA SRI NANDA LALA
NANDA KUMARA NANDA LALA
NAVANEETHA CHORA NANDA LALA
NANDA LALA YADI NANDA LALA
NANDA GOPA NANDANA SRI NANDA LALA
YASHODA BALA NANDA LALA
YAMUNA VIHARI HANDA LALA
NANDA LALA YADU NANDA LALA
NANDA GOPA NANDANA SRI NANDA LALA.
-43-
186. NANDAKE LAL MURALI GOPAL
GIRIDHARI GOVINDA RADHE GOPAL
NANDA MUKUNDA RADHE GOPAL
RADHE JAI (2) RADHE GOPAL
RADHE (3) GOPAL
RADHE RADHE MURALI GOPAL
RADHE RADHE SHYAMA GOPAL
RADHE RADHE SAI GOPAL.
187. PYARE NANDALAL DARSHANA DEEJO
YASHODA KE BAL DARSHAN DEEJO (PYAARE…)
NATAVARALAL DARSHAN DEEJO
GIRIDHARA BAL DARSHAN DEEJO.
188. RADHE GOVINDA GOPALA JAYA GOVINDA RADHE GOPALA
GOVINDA GOVINDA GOPALA (2) (RADHE…)
KRISHNA MADHUSUDHANA
MADHUSUDHANA KRISHNA
GOVINDA GOVINDA GOPALA
SAI GOVINDA GOVINDA GOPALA.
189. RADHIKA MANOHARA MADANA GOPALA
DEENA VATHSALA HEY RAJA GOPALA
BHAKTHA JANA MANDHARA VENU GOPALA
MURALIDHARA HEY GANA VILOLA.
190. RADHE GOVINDA RADHE GOPALA SAI RAM
BANSIDHARA (2) HEY CHITTA CHORA
HEY NATAVARA HEY NATAVARANANDA KISHORA
GHANA SHYAMA SUNDARA MEGHA SHYAMA SUNDARA SAI RAM.
191. SAI KANHAIYA (2)
PAARA KARO MERE JEEVAN NAIYA
TUM HO MERE MAA BAAP BHAIYA
ATHMANIVASI KRISHNA KANHIAH
ATHMANIVASI SAI KANHAIAH.
PAARA KARO MERE JEEVANA NAIYA
192. SRINIVASA GOVINDA SRIVENKATESA GOVINDA
PURĀNA PURUSHĀ GOVINDĀ PUNDARIKĀKSHĀ GOVINDĀ
DASHAVIDHA RŪPĀ GOVINDĀ KR’SHNĀ RĀMĀ GOVINDĀ
KR’SHNĀ RĀMĀ GOVINDĀ RĀMĀ KR’SHNĀ GOVINDĀ
SĀI RĀMĀ GOVINDĀ SĀI KR’SHNĀ GOVINDĀ
-44-
193. SRINIVASA VENKATESHA
SRUTHA JANA PARI PALA SAYEESHA (SRINIVASA…)
TIRUPATI GIRI VASA GOVINDA
GARUDA VAHANA GOVINDA GOVINDA
GOVINDA GOVINDA SRINIVASA GOVINDA
GOVINDA GOVINDA SHIRDIVASA GOVINDA
GOVINDA GOVINDA PARTHIVASA GOVINDA.
194. SRI VENKATESHA SAISHWARA
TIRUMALAI VASA SAISHWARA
SAISHWARA SATHYA SAISHWARA
BALAJI GOVINDA SAISHWARA (2)
AKHILANDA NATHA ANANDA RUPA
VENKATESHA SAI VENKATESHA (3)
BALAJI GOVINDA SAISHWARA
-45-
S A I
195. AKANDA JYOTI JALAO SAI MANA MANDIR ME
AKANDA JYOTI JALAO (2)
KOTI SURYA SAMA TEJA SWARUPA
SAI TUM HO DIVYA SWARUPA
AKANDA JYOTI JALAO (PRABHU)
DIVYA JYOTI GNANA JYOTI PREMA JYOTI JALAO
AKANDA JYOTI JALAO (2).
196. ANANDA MAYA BHAGAVAN HEY PREMA MAYA BHAGAVAN
O BHAGAVAN SAI BHAGAVAN (ANANDA…)
HEY KARUNA NIDHE PRABHU SAI RAM
KRUPA NIDHE DEENON KE PRAAN
AAOPRABHU MUJHESHARAN LAGAO
DAYA KARO BHAGAVAN
MUJHE KRUPA KARO BHAGAVAN.
197. ANTARANGA SAI ANATHA NATHA SAI
DINA BANDHU SAI KARUNA SINDHU SAI
RAMA KRISHNA SHIVA SHAKTI PREMA RUPA SAI
YUGA AVATARA BABA SHRI SATHYA SAI
198. ATMA MEIN BAS JAO BABA ATMA MEIN BAS JAO BABA
TUM BINA SAB MANDIR HAIN SOONE (ATMA MEIN..)
PARAMATMA TUM SARE JAGAT KE
RAM RAHIM TUM SARE JAGAT KE
SOONE MANA MEIN VAAS KARO TUM
GHAR GHAR MEIN BAS JAO BABA (2)
199. AYODHYA VIHARI SHRI RAM RAMA RAMA
DWARAKA VIHARI SHRI KRISHNA KRISHNAKRISHNA
SAPTAGIRI VIHARI GOVINDA GOVINDA
NIJA BHAKTA HRIDYA VIHARI SHRI SATYA SAI DEVA
200. BHAKTON NE HAI AAJ PUKARA
HUM NE PUKARA BABA SAB NE PUKARA
DEEJO DEEJO HUMKO SAHARA
ANA HI PADEGA BABA ANA HI PADEGA
ANA HI PADEGA
SHIRDI SE AAO CHAHE PARTI SE AAO
MATHURA SE AAO YA AYODHYA SE AAO
MECCA SE AAO YA MADINA SE AAO
O MERE MAULA O MERE SAI TUM KAHIN SE BHI AAO
ANA HI PADEGA BABA ANA HI PADEGA
ANA HI PADEGA
201. BOLO JAI JAI KAR (2) BOLO JAI JAI KAR SAI BABAKI
PATITA PAVANA HEY GANASHYAMA
SAI GOPALA HEY GANASHYAMA
PREMA BHAGAVAN (SATYA) SAI BHAGAVAN
SAI RAM SAI RAM (BOLO)
-46-
PARAMANANDA HEY GANASHYAMA
SAI GOPALA HEY GANASHYAMA
SAI OMKAR SAI OMKAR
SAI RAM (2).
202. BRAHMANDA NAYAKA BABA PARTIPUREESHWARA BABA
CHAAND AUR SURAJ TUMNE BANAYE
NADIYA SAGAR TUMNE BANAYE (2) (BRAHMANDA…)
AYODHYA NAGARI TUMNE BANAYEE
DWARAKA NAGARI TUMNE BANAYEE
SHIRDI PARTI TUMNE BASAYEE.
203. DINA DUKHIYON SE PREM KARO MERA SAI PRASANNA HOGA
SAI MERA MEIN TERA YE PREM KI BEHATI DHARA
YE PREM KE BEHATI DHARA.
MERA SAI PRASANNA HOGA.
204. ESHWARAMBA PRIYA TANAYA SAI NARAYANA
SAI NARAYANA SATYA NARAYANA (EASHWARAMBA…)
KALI YUG ME AVATAR LIYE
KAN KAN ME TERA NAM O SAI (2)
KAN KAN ME TERA NAM O SAI (1)
KAN KAN ME TERA NAM.
205. EK BAR KSHAMA KARO SAI MERE BABA SRI SATHYA SAI
KSHAMA MURTHI SAI BABA PREMA MURTHI SATYA SAI (EK BAAR…)
SHIRDI KE SAI MERI DWARAKAA MAYI
PARTI KE SAI TERE YAAD MUJHE AYI
KSHAMA MURTHI SAI BABA PREMA MURTHI SATYA SAI
206. HEY BHAGAVAN HEY BHAGAVAN
DAYA KARO BHAGAVAN
KRUPA KARO BHAGAVAN
DINA NATHKE ANATHA KE NATHA (HEY…)
JANANA MARANA BAYA SOKA VIDHURA
NIRANJANUKE AATHARA
DHINA DHAYALO PAHI KRUPALO
DAYA KARO BHAGAVAN
KRUPA KARO BHAGAVAN.
207. HEY SAI JAGANNATHA (3)
DEENA BHANDHU SAI NATHA
KARUNA SINDHO JAGANNATHA
HEY SAI JAGANNATHA (2)
HEY SHIRDI JAGANATHA HEY PARTI JAGANATHA HEY SAI JAGANATA.
208. JAI SAI RAM JAI SAI RAM
JAI SAI RAM JAI JAI RAM
BOLO JAI SAI RAM JAI JAI RAM
ANATHA RAKSHAKA SAI RAM
AAPAD BHANDAVA SAI RAM
PREMA SWARUPA SAI RAM
PREMAVATHARA SAI RAM.
-47-
209. JAYA HO SAIRAM JAYA HO SAIRAM
KARUNA SINDHU RAM SAI PARTIPURISHVARA RAM (JAYA HO …)
TRETA YUG MEIN RAM SAI DWAPARA YUG MEIN SHYAM
RAM TU HI REHMAN SAI SAB KA HAI BHAGAVAN
KALIYUG KE AVATAR SAI PARTIPURISHVARA RAM
210. KAMALA NETHRA SAYEESHWARA
KAIVALYA TEJA SURESHWARA (KAMALA…)
MEGHA SHYAMA GANA GAGANA SHARIRA
SHANTHA BRAHMA MAYA ABHAYAKARA.
211. MADHAVA RUPA MANUSHA VESHA
SAI MAHARAJ SATYA SAI MAHARAJ (MADHAVA..)
DATATREYA DEIVA SWARUPA
DEVATHI DEVA SAI MAHARAJ
212. MANA BANGARU PARTI BABA
HE SINGARA VADANA SAI (MANA BANGARU..)
ANTARYAMI BABA
SARVANTARYAMI SAI
213. MANDIR MEIN TUM RAM HO SAI
MASJID MEIN NOOR MOHAMMED
MASJID MEIN ALLAH HO AKBAR (MANDIR MEIN…)
GURUDWARE MEIN TU GURUNANAK
MANA MANDIR MEIN SAI SAI
BOLO RAM EKA HI NAAM
SAB MIL BOLO SAIRAM
214. OMKARA PRIYA SAI RAMA – MUNI JANA SEVITA SAI
RAMASHANTHA KARA SAI RAMA – SAAKSHAATKARA SAI RAMA.
BHAVA RAAGA PRIYA SAI RAMA BHAGAVATA PRIYA SAI RAMA
NADA SWARUPA SAIRAMA, NATYA KALAPA SAIRAMA
215. PARTHEESHWARA SATYA SAEESHWARA
DAYA KARO SAI NARAYANA
SRI SAI NARAYANA (SAI) (PARTHEESHWARA…)
BHAVA SAGARODARA BHUVANAVANA
SHARANAGATHA THRANA NARAYANA
DAYA KARO SAI NARAYANA
SRI SAI NARAYANA (SAI)
SRI SAI NARAYANA (2).
-48-
216. PREMA SE BOLO EK BAAR SAI RAM
JAI JAI RAM SAI RAM
BOLO RAM SAI RAM
PREMA SE BOLO EK BARA SAI RAM
HEY MADHURA MANOHARA RAM
HEY MOHANA MURATA RAM
HEY KARUNA SINDHU RAM
HEY RAGHUPATI RAGHAVA RAM
HEY PATITA PAVANA RAM
JAI JAI RAM SAI RAM
BOLO RAM SAI RAM
217. SAI BABA GEETHA SUDHA MADHURAM MADHURAM
AANANDHAM
SAI BABA GEETHA SUDHA MADHURAM MADHURAM ANANDAM
SAI BABA GEETHA SUDHA MADURAM MADURAM ANANDAM
SHIRIDI BABA GEETHA SUDHA MADHURAM MADHURAM ANANDAM
PARTHI BABA GEETHA SUDHA MADHURAM MADHURAM ANANDAM
218. SAI BABA SAKALA BHUVANA KE DATHA (2)
ROOP MANOHARA KAMALA KANTHA
YUGA AVATAR SAI BABA
DAYA KARO PARTI BABA
SHIRDI PARTI HRUDHAYANIVASI
PRASHANTI SUNDARA SAI.
219. SAI BHAJAN BINA SUKHA SHANTHI NAHI
HARI NAMA BINA ANANDA NAHI
PREMA BHAKTI BINA UDDHARA NAHI
GURU SEVA BINA NIRVANA NAHI
SAI BHAJANA BINA SUKHA SHANTHI NAHI
JAPA DHYANA BINA SAMYOGA NAHI
PRABHU DARSHA BINA PRAGNANA NAHI
DAYA DHARMA BINA SATKARMA NAHI
BHAGAWAN BINA KOI APANA NAHI
SAI NAMA BINA PARAMATMA NAHI
220. SAI MATHA PITHA DHEENA BHANDU SAKHA
TERE CHARANON ME SAI MERA KOTI PRANAM
MUJHE SHAKTI DO MERE SAI SHIVA
MUJHE MUKTI DO MERE SAI SHIVA (2).
221. SAI NARAYANA NARAYANA
SATHYA NARAYANA NARAYANA (SAI)
GANA LOLA PRABHU NARAYANA
DEENA PALA JAYA NARAYANA
-49-
222. SAI NATHA BHAGAVAN (2)
SATYAM SHIVAM SUNDARAM SAI NATH BHAGAVAN
BUDHAM SHARANAM GACCHAMI
SANGHAM SHARANAM GACCHAMI
DHAMMAM SHARANAM GACCHAMI
SAYEESHA SHARANAM GACCHAMI
223. SAI RAM SAI RAM
GAYE GEET SADA SUBHA AUR SHYAM
HAR EK PHAL PEIN HAR EK KSHAN MEIN
BHAJA HAM SADA TERO NAAM (GAYE …)
KOYI KAHE THUJHE JANAKI RAM
KOYI PUKARE RADHEY SHYAM
HAMAREY LIYE THUM SAI BHAGAVAAN (GAYE …)
224. SATHYA DHARMA SHANTHI PREMASWARUPAPRASHANTINILAYA
DEVA
RAMA HO KRISHNA HO SAI RAMA DEVA(2)
SHIVA SHAKTHI SWARUPA BABA HEY DEENA PALANA BABA
HEY PRASANTI NILAYA BABA HEY POORNAVATHARA BABA
ALLA HO MOULA HO SAI RAMA DEVA
225. SATYA DHARMA STHAPAKA SAYEESHWARA
SHANTI PREMA DAYAKA SAYEESHWARA (SATYA…)
SATYA SAI SHANKARA SARVESHWARA
NITHYA MUKTI DAYAKA NIRANJANA.
226. SATHYA SAI PADAMBUJAM BHAJORE MANASA NIRANTHARAM
PARAMA PAVITHRAM PAVANA CHARANAM
KALIMALA DAHANAM SRI GURU CHARANAM
BHAVA BHAYA NASHANA DHURITA NIVARANAM
PARTIPUREESHWARA PANKAJA CHARANAM
BHAJORE MANASA NIRANTHARAM
227. SAVARIYA SAI SAVARIYA
GIRIDHARA NAGARA NATANA MANOHARA SHYAMALA NATAVARIA
(SAVARIYA…)
DEV JI KE CHAIYA BALRAM JI KE BHAIYA
VASUDEV JI KE KUMAR KHANNIAH.
228. SHYAMA GOPAL JAI JAI SAI RAM
PREM BHARO DIL ME HAMARE SAI RAM
HAMARE SAI RAM BADE PYARE SAI RAM
PREM BHARO DIL ME HAMARE SAI RAM
HAM BHAKTO(N) KE THUM EK SAI RAM
THUMARA JAGAT ME BADA PYARA PYARA NAM
SANGA RAHO HAR DAM HAMARE SAI RAM
SANGA RAHO HAMARE SAI RAM
-50-
229. SIMHA VAHINI SAI NARAYANI
MATA MAHESHVARI DURGA BHAVANI
AKHILANDESHVARI JAYA JAGAT JANANI
ABHAYA PRADAYINI ANANDA RUPINI
MANGALA KARINI MUKTI PRADAYINI
230. SUNDARA VADANA SARASIJA NAYANA
PARTIPURI BHAGAVAN
JAGAT PARIPALA PRASHANTI NILAYA
TUM HO MERE BHAGAVAN
DAYA KARO BHAGAVAN
KRIPA KARO BHAGAVAN
PARTIPURISHA HE BHUVANESHA
RAKSHA KARO BHAGAVAN
SAI KRIPA KARO BHAGAVAN
231. TERE JANAM DIN ME SAI
TUJHE KOTI PRANAM KARENGE
TUJHE KOTI PRANAM KARENGE (TERE)
TERE JANMA BHOOMI ME SAI AAYE BICHADE BEHAN BHAI
TERI POOJA KARNE BABA TERE PRASHANTI ME AYENGE (TERE…)
DHANYA HAI ESHWARAMBA MERE SAI KO TUMNE JANMA
THEYIS NOVEMBER KO BABA TERE BHAJAN KA GAAN KARENGE
HAPPY BIRTH DAY TO YOU SAI RAMA (5X)
-51-
SARVA DHARMA
232. ALLAHO AKBAR (3)
YESHU PITA PRABHU ALLAHO AKBAR SHIRDI SAI PARTHI SAI TUMHO
LA ILLAHI IL ALLAH MOHAMMED UR RASUDULLAH
GURU NANAK JI TUMHO
ZOHRASHTRA MAHAVEER TUMHO
YESHU PITA PRABHU TUMHO
ALLAH HO AKBAR TUM HO (SAI).
2X SPEED(LA ILAHI ILLALA MOHAMMAD UR RASULULLAH)
233. GOVINDA BOLO GOPALA BOLO
RAM RAM BOLO HARI NAAM BOLO
ALLAH SAI YESHU NANAK
ZOHRASHTRA MAHAVIRA BUDDHA NAAM BOLO (GOVIND…)
YE NAAM SAARE HAI JEEVAN SAHARE
PARAMANANDA KE KHOLTE HAIN DWARE
JO NAAM CHAHO VO NAAM BOLO
PREMA SE BOLO BHAAV SE BOLO.
234. GURU NANAKJI KI JAI JAI KAR
JO BOLE SO HOVE NIHAL
ALLAH SAI LELO SALAM
MOULA SAI LELO SALAM
SALAAM SALAAM LELO SALAAM
SALAAM SALAAM LAAKHON SALAAM
SALAAM SALAAM MERA SALAAM
YESHU PITA PRABHU SAI RAM
BUDDHA ZOHRASTRA MAHAVEER RAM
SALAAM SALAAM LELO SALAAM
SALAAM SALAAM LAKHON SALAAM.
235. JAYA HO SAI RAM JAYA HO SAI RAM
KARUNA SINDHU RAM SAI PARTIPUREESHWARA RAM (JAYA…)
TRETHA YUGAME RAM SAI DWAPARA YUGAME SHYAM
RAM TU HI REHMAN SAI SAB KA HAI BHAGAVAN
KALIYUG KE AVATAR SAI PARTIPUREESHWARA RAM.
236. MATA PITA GURU BANDHU SAKHA HARI
NARAYANA HARI NARAYANA (2)
ALLAH TUM HO YESHU TUM HO
BUDDHA ZOHRASTRA MAHAVEER TUM HO
SABKA MALIK EK HI BHAGAVAN
NARAYANA HARI NARAYANA
NARAYANA SAI NARAYANA.
237. PREMA ESHWAR HAI ESHWAR PREM HAI
HAR DHADKAN ME SAI SAMAA HAI
ESHWARA PREM HAI (PREMA…)
RAM RAHIM KRISHNA KAREEM (BOLO)
ZOHRASTRA YESHU NANAK
KOI BHI NAAM JAPO RE MANAVA ESHWAR PREM HAI.
-52-
238. RAM RAHIM KO BHAJANE VALE TERE POOJARI BABA
TERA NAAM EK SAHARA (3)
TUMHI HO GEETA TUMHI RAMAYAN
TUMHI HO VEDA PURAN (BABA)
TERA NAAM EK SAHARA (3)
TUMHI HO BRAHMA THUMI HO VISHNU
TUMHI HO SHANKARA ROOPA (BABA)
TERA NAAM EK SAHARA (3).
239. RAMAKRISHNA PRABHU TU JAI RAM JAI RAM
SAI KRISHNA PRABHU TU SAI RAM SAI RAM
YESHU PITA PRABHU TU HEY RAM HEY RAM
ALLAH ESHWAR TU ALLAH HO AKBAR
SHIRDI SAI PRABHU TU SAI RAM SAI RAM (PARTHI).
240. SAI HAMARA HUM SAI KE AISA PREM HAMARA
SAI RAM HAMARA SAI RAM HAMARA
HINDU MUSLIM SIKH ISAI SAB KA PALANAHAARA
SAI RAM HAMARA SAI RAM HAMARA
SATYA SAI HAI NAAM TUMHAARA SHIRDI SAI AVATARA
SAI RAM HAMARA SAI RAM HAMARA.
241. SARVA DHARMA PRIYA DEVA
SATYA SAI DEVA
ALLAH YESHU BUDDHA AUR NANAK
ZOHARASTRA MAHAVIR TUM HO
RAMA BHI TUM HO KRISHNA BHI TUM HO
VISHWAROOPA TUM HO
SAI VISHWAROOPA TUM HO
242. SAI BABA PRANAM
SHIRDI BABA PRANAM
O MERE ATMA RAM
SAI LELO MERE PRANAM
ESWAR ALLAH RAM
SAB KE SAI RAM
POORANA KARO MERE KAAM
HEY PARAMA SHANTI PRIYA RAM.
243. SAI BABA TERA NAAM SATYA SAI BABA TERA NAAM
TU HI BRAHMA TU HI VISHNUTU HI NANAK TU HI YESHU
TU HI BUDDHA TU ZOARASTRA
TU HI ALLAH TU MAHAVIR
SAB HAI SAI BHAGAVAN (2)
(End of second speed)
SAI RAM SAI RAM SAI BABA TERA NAM
ALLAH SAI TERA NAM MAULA SAI TERA NAM
YESHU SAI TERA NAM BUDDHA SAI TERA NAM
SAI BABA TERA NAM SAI RAMA TERA NAM
-53-
244. YUG YUG KE AVATARASAI RAMA SAI KRISHNA SAI BABA
BABA SAI BABA BABA SAI BABA (YUGA YUGA…)
ALLAH YESHU NANAKA SAI
BUDDHA ZOHRASTRA MAHAVEER SAI
RAM RAHEEM JAI RAM RAHEEM JAI RAMRAHEEM JAI RAM (2)
245. SHIRDI SAI DWARAKA MAI PRASANTHIVASI SAIRAM
SAI RAM SAI RAM EK NAAM SUNDARA NAAM (SHIRDI SAI…)
ALLAH EASHWAR SAI RAM
PARTHIPURI KE HEY BHAGAVAN
DAYA KARO DAYA KARO DAYA KARO SAI RAM
DAYA KARO KRUPA KARO RAKSHA KARO SAI RAM
SAI RAM SAI RAM EK NAAM SUNDARA NAAM.
-54-
AYYAPA
246. SABARI GIRISHA ENGAL NAYAKA SHARANAM AYYAPPA SWAMI
SHARANAM AYYAPPA
MOHANA RUPA MOHINI BALA
SHARANAM SHARANAM BHAGAVANE SHARANAM AYYAPPA
PARTIPUREESHA SAT GURU DEVA
SHARANAM AYYAPPA SWAMI SHARANAM AYYAPPA
JYOTI SWARUPA PAPA VINASHA
SHARANAM SHARANAM BHAGAVANESHARANAM AYYAPPA.
247. SWAMI SHARANAM AIYAN SHARANAM AYYAPPA SHARANAM
SHARANAM PON AYYAPPA
MOHINI SUTHANE MOHANARUPA SWAMIYE SHARANAM SHARANAM
PONAYYAPPA
ASHRUTHA VATSALA ANNADHANA PRABHUVE SWAMIYE SHARANAM
SHAARAM PONAYYAPPA.
MURUGA
248. AUM MURUGA JAYA MURUGA
VAA MURUGA VADI VEL AZHAGA
SAKTHI UMAI BALA SAI MURUGA (SHIVA)
SARAVANA BHAVA GUHA SAI MURUGA
249. KANDA KUMARA KADIRVELA
GOURI PUTRA VADI VELA
KARTHIKEYA KARUNA SAGARA
DHEENA SHARANYA VADIVELA
SRI SUBRAMANYA VADIVELA
SRI SAI NATHA VADIVELA
250. KANDA KUMARA KADIRVELA
KRUNA KARANE SHIVA BALA
VARUVAI ARULVAI AZHAGA MURUGA
MAYON MARUHA MAYIL VAHANANE
MURUGA (4)
VARUVAI MURUGA ARULVAI MURUGA
AZHAGA MURUGA KUMARA MURUGA
MURUGA (4).
251. MARAGATA MAYILMEEDHU VELTHANGUM MURUGA
MAAL AYAN KANADHA JYOTIYIN BALAKA (MARAGATA…)
MAARADA KARUNAI EMAKARUL KANDA
VEL MURUGA GYANA VEL MURUGA
VEL MURUGA VETRI VEL MURUGA
-55-
252. SUBRAMANYAM (2) SHANMUGANATHA SUBRAMANYAM
SUBRAMANYAM (2) SAI NATHA SUBRAMANYAM
SHIVA (4) SUBRAMANYAM HARA (4) SUBRAMANYAM
SHIVA (2) HARA (2) SUBRAMANYAM HARA (2) SHIVA SHIVA SUBRAMANYAM
SHIVA SHARAVANA BAVA SUBRAMANYAM GURU SHARAVANA BAVA
SUBRAMANYAM
SHIVA (2) HARA (2) SUBRAMANYAM HARA (2) SHIVA (2) SUBRAMANYAM.
HANUMAN
253. ANJANEYA VEERA HANUMANTHA SHURA
VAYU KUMARA VAANARA VEERA
ANJANEYA VEERA HANUMANTHA SHURA
VAYUKUMA VAANARA VEERA
SRI RAM JAI RAM JAI JAI RAM SHRI SEETHARAM JAI RADHE SHYAM (4)
254. RAMA LAKSHMANA JANAKI JAI BOLO HANUMAN KI
ANJANIPUTHRA BALA BHIMA ANJANEYA BALA BHIMA
BALABHIM (6) BALA BHIMA
VAYUKUMARA BALA BIMA VANARA VEERA BALA BHIMA
BALA BHIM (6) BALA BHIMA
PARTIPUREESHA SAI RAMA PAVANA PURUSHA SAI RAMA
SAI RAM (6) SAI RAMA.
255. PAVANA SUTHA HANUMAN KI JAI
SEETHAPATHI RAMACHANDRA KI JAI (PAVANA…)
PARAKRAMA ANJANEYA KI JAI
PARAKRAMA ANJANEYA KI JAI
PARTIPURI SAI NATH KI JAI
PARTHEESHWARA SAI NATH KI JAI.
256. PRABHU RAM CHANDRA KE DUTA HANUMANTHA ANJANEYA
HANUMANTHA (3X) ANJANEYA
HEY PAVAN PUTRA HANUMANTHA BALABHIMA ANJANEYA
BALABHIMA (3X) ANJANEYA
-56-
SARVA DHARMA PRAYER
AUM TAT SAT SRI NARAYANA TU PURUSHOTHAMA GURU TU
SIDDHA BUDDHA TU SKANDA VINAYAKA (SAVITA PAAVAKA TU) – 2
BRAHMA MAZDA TU YAHVA SHAKTI TU YESHU PITA PRABHU TU
RUDRA VISHNU TU RAMAKRISHNA TU (RAHIM TAO TU) – 2
VASUDEVA TU VISHWAROOPA TU CHIDANANDA HARI TU
ADVITHEEYA TU AKAALA NIRBHAYA (ATMA LINGA SHIVA TU) – 3
SHANTHI SHANTHISHANTHI HI
ASATOMA SAD GAMAYAYA
TAMASO MAA JYOTIR GAMAYA
MRITYOR MAA AMRITHAM GAMAYA
SHANTHI SHANTHISHANTHI HI
AARTI
AUM JAI JAGADEESHA HARE SATHYA SAI HARE
BHAKTA JANA SAMRAKSHAKA (2) PARTI MAHESHWARA
OM JAI JAGADEESHA HARE
SASHI VADANA SHRI KARA SARVA PRAANA PATHE
SWAMI SARVA PRANA PATHE
AASRITHA KALPALATHEEKA (2) AAPAD BAANDHAVA
OM JAI JAGADEESHA HARE
MATA PITA GURU DAIVAMU MARI ANTHAYU NEEVE
SWAMI MARIANTHAYU NEEVE
NADA BRAHMA JAGANNATHA (2) NAGENDRA SHAYANA
OM JAI JADEESHAHARE
OMKARA RUPA OJASWI O SAI MAHADEVA
SATYA SAI MAHADEVA
MANGALA ARATHI ANDUKO (2) MANDARA GIRIDHARI
OM JAI JAGADEESHA HARE
NARAYANA (2) OM SATYA NARAYANA (3) OM
NARAYANA (2) OM SATYA NARAYANA (2) OM
SATYA NARAYANA (2) OM
OM JAI SAD GURU DEVA.
-57-
JHULA
LALI LA LAIYA LAVANYA GUNA SHEELA
LALI PANNAGA SAI UYYAALALUKA VAIYA (LALI…)
SHIRDI KSHETRAMULA (PAVALIMBA SAI DEVA) – 2
SINGARAMUKHANE NE UYAALALUKA VAIYA (LALI..)
ANDAANDA PINDAANDA (BRAHMANDAMULA NELLA) – 2
NINDIYUNDA SATHYA SAI UYYALALUKA VAIYA (LALI..)
THEJOMAYA SIDHVILAASA
DEENAJANA SAMRAKSHAKA
RAJENDRA RAVINDRA SURENDRA
NARENDRA NARAYANAN (JO JOJOJO..)
SAKALA SHASTRA SATHSARA
SAHASRANAMA GEETHAKARA
AGALANGA SHUBHANGA SREE RANGA
SRINGARA VADANA (JO JOJOJO..)
HRIDAYA KAMALA UYYALA LOLA
PURUSHOTTAMA PAVALIMBAMO
PARAMESHA PARTHEESHA SHIRDEESHA
PAPA NASHANA (JO JOJOJO..)
SATHYA SAI NATHA (JO JOJOJO..)
SAMASTHA LOKA SUKINO BHAVANTHU (3)
SHANTHI SHANTHISHANTHI HI
JAI BOLO BHAGAVAN SRI SATHYA SAI BABA JI KI
VIBHUTI PRAYER
PARAMAM PAVITRAM BABA VIBHUTIM
PARAMAM VICHITRAM LEELA VIBHUTIM
PARAMARTHA ISHTARTHA MOKSHA PRADANAM
BABA VIBHUTIM IDAMASHRAYAMI.